Skip to main content

Färre kontor sparar pengar åt Röda Korset

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 13:30 CEST

I den stora omorganisation som Svenska Röda Korset just nu genomför för att spara pengar och effektivisera verksamheten avvecklas 17 kontor. Administrativa tjänster och stödverksamhet kommer att centraliseras när en tredjedel av tjänsterna försvinner.

– Det är en smärtsam men nödvändig process. Vi rustar för att möta en framtid där Röda Korsets unika humanitära uppdrag och vårt stöd till utsatta människor kommer att vara viktigare än någonsin. Omställningen sker för att vi ska ha rätt finansiella och personella förutsättningar att klara dessa utmaningar, säger Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Röda Korsets tjänstemannakontor kommer framöver att finnas på följande orter: Malmö, Växjö, Kalmar, Visby, Göteborg, Skövde, Jönköping, Linköping, Stockholm, Örebro, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå.

– Vårt arbete förändras och det är inte längre viktigt att vi fysiskt finns på många kontor. I besluten att avveckla kontor har det varit viktigt att det finns tillräckligt många anställda per kontor för att det ska finnas en dynamik och bra arbetsmiljö. Att ha tjänstemannakontor på 16 orter är rimligt i förhållande till antalet anställda och vi kommer fortfarande att ha en bra geografisk spridning i landet, säger Ulrika Årehed Kågström.

De kontor som avvecklas ligger i: Kristianstad, Sjöbo, Hässleholm, Karlskrona, Halmstad, Falkenberg, Kungsbacka, Vänersborg, Eskilstuna, Nyköping, Uppsala, Västerås, Hällefors, Karlstad, Bollnäs, Strömsund och Boden. Tjänstemännen som arbetar på kontoren förflyttas till det kontor som ligger geografiskt närmast. Innan jul ska det finnas beslut om vilka tjänster som försvinner då organisationen minskar från närmare 450 till cirka 300 anställda.

– Jag vill vara extra tydlig med att framhålla att organisationsförändringen bara rör tjänstemannaorganisationen. Frivilligledets indelning i kretsar och regioner påverkas inte. Den nationella närvaron i landet kommer fortsättningsvis att vara stor, inte minst genom Röda Korsets 300 mötesplatser som drivs av de lokala frivilligkretsarna runt om i landet, säger Ulrika Årehed Kågström.

Röda Korsets centralstyrelse har beslutat att det ska råda balans mellan löpande intäkter och kostnader senast under budgetåret 2014. Ett förbättrat resultat på cirka 150 miljoner kronor ska uppnås under de kommande tre åren i form av betydande besparingar, men även genom intäktsökningar. De tio regionchefstjänsterna tas bort och nu skapas istället en nationell struktur. Administrativa tjänster och stödverksamhet kommer att centraliseras när en tredjedel av tjänsterna försvinner.

Röda Korsets behandlingscenter för torterade flyktingar, RKC, i Malmö, Skövde, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Skellefteå berörs inte av nedskärningarna. Inte heller Röda Korsets högskola eller Röda Korsets folkhögskola berörs av besparingarna.

För ytterligare information, kontakta:

Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820           www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument