Skip to main content

Fortsatt tveksamt att tvångsutvisa människor till Afghanistan

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 11:57 CEST

​Det urskillningslösa våldet i Afghanistan drabbar särskilt civila och antalet civila dödsoffer är högre än på många år. Många är på flykt inne i landet, som de boende i detta läger för internflyktingar i Kabul. Foto: Svenska Röda Korset.

- Ur ett humanitärt perspektiv ser vi inte hur man i dagsläget med tvång skulle kunna skicka tillbaka någon till Afghanistan. Det säger Röda Korsets jurist Alexandra Segenstedt med anledning av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om Afghanistan.

Migrationsverket har fattat beslut om ett nytt rättsligt ställningstagande avseende Afghanistan. Svenska Röda Korset välkomnar att Migrationsverket noga följer i utvecklingen i landet. Detta ställningstagande är vägledande för Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket skriver att situationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig men att konfliktnivåerna skiljer sig åt och att det finns områden som är säkrare än andra. Internflyktsalternativet, som innebär att personer återsänds till andra regioner eller städer än varifrån de kommer, ska fortsätta att tillämpas vilket betyder att det inte blir stopp för avvisningar till Afghanistan.

Konflikten drabbar civila i hela landet

Svenska Röda Korset delar uppfattningen att säkerhetsläget i Afghanistan kraftigt har försämrats under de senaste åren. Det urskillningslösa våldet drabbar särskilt civila och antalet civila dödsoffer är högre än på många år. Vi menar däremot att konflikten numera drabbar civila i hela landet.

Det faktum att säkerhetsläget ständigt försämras och förändras, samt att situationen i Afghanistan är svår att förutspå, gör att Röda Korset ur ett humanitärt perspektiv i dagsläget har svårt att se hur någon med tvång skulle kunna skickas tillbaka.

-Dessutom är det mycket svåra säkerhetsläget i Afghanistan en viktig faktor som i sig gör att prövningen måste göras med än större försiktighet för att inte riskera att bryta mot Sveriges folkrättsliga förpliktelser, säger Alexandra Segenstedt.

Unga vuxna bör ses som en särskild riskgrupp

Riskbedömningen måste vara mer framåtsyftande och ta i beaktande den enskilda individens situation. Gruppen unga vuxna utan nätverk i Afghanistan och dess särskilda risker bör uppmärksammas mer. Det gäller inte minst unga vuxna som inte växt upp i Afghanistan som bör anges som en särskild riskgrupp.

Vi menar att det är ytterst osäkert om de som tvingas tillbaka till Afghanistan idag kan garanteras säkerhet, grundläggande och hållbara rättigheter. FN varnar dessutom för att mer än en miljon afghaner kommer att tvångsåtersändas från Iran och Pakistan under 2017 och varnar för en humanitär katastrof.Fortsatt tveksamt att tvångsutvisa människor till Afghanistan

_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820