Skip to main content

Från Fisksätra till södra Sudan är steget inte långt

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 14:18 CEST

Hon finner sig lika bra tillrätta i Yirol, södra Sudan som i Fisksätra i Nacka. Läs om Charlotte Almqvist, läkaren som för Röda Korsets räkning vårdar barn och vuxna i det krigshärjade Sudan.

Charlotte Almqvist är distriktsläkaren som under några månader bytt Fisksätra i Nacka mot staden Yirol i Sudan. Yirol är en liten stad i Yirol County i södra Sudan. Människorna lever ett delvis nomadiserande liv under fattiga förhållanden och konkurrens om betesmarker leder till väpnade konflikter mellan olika befolkningsstammar.

Många av barnen i Yirol lider av infektionssjukdomar som malaria, lunginflammation och diarré. Sjukdomar som till 90 procent är behandlingsbara om behandlingen sätts in i tid.

- Ett problem är att traditionella behandlingsmetoder, som att skära ut det onda, försenar mer ändamålsenliga vårdinsatser, förklarar Charlotte. Därför försöker vi föra ut budskapet att sjuka människor inte ska vänta med att söka sig till Röda Korsets hälsokliniker där utbildade sudanesiska hälsoarbetare kan ställa rätt diagnos och ge medicin. För att nå människor med hälsoinformation används kyrkor och andra mötesplatser.

Röda Korset driver ett primärhälsovårdsprojekt med en hälsoklinik i Yirol som bas. Upptagningsområdet är cirka 200 000 invånare och kliniken har 15 sängar, men ofta upp till 40 patienter, så flertalet får ligga på golvet eller verandan. Patienterna behandlas för framförallt akuta infektionssjukdomar. På kliniken arbetar två läkarassistenter som har tre års medicinsk utbildning. Människor som behöver kirurgisk vård för till exempel skottskador blir transporterade till Internationella rödakorskommitténs (ICRC) sjukhus i Lokichokkio i norra Kenya.

Utöver hälsokliniken finns tre hälsoenheter utplacerade i regionen. På hälsoenheterna arbetar hälsoarbetare som har nio månaders sjukvårdsutbildning. Utbildningen ger kunskaper i hur man diagnosticerar och behandlar de vanligaste sjukdomarna.

- Även om jag bara arbetat i Yirol under tre månader tycker jag att mitt arbete givit resultat, säger Charlotte. Sudaneserna är vetgiriga och ansvarsfulla och förvaltar sina nyvunna kunskaper väl.

- Jag tror att det också kan bero på att de får vara med och utforma insatserna efter sina egna upplevda behov, vilket ökar intresset och känslan av medansvar.

Livet för människorna i Yirol präglas i mångt och mycket av rädslan för att bli överfallen av rivaliserande befolkningsstammar. Fredsöverenskommelsen som undertecknades i januari 2005 och som gav hopp om ett slut på det 20-åriga kriget mellan araberna i norr och de kristna i söder, har dessvärre medfört ett ökat antal begränsade väpnade konflikter på andra håll i landet. Det är mycket vapen i omlopp och trots att avväpning pågår som en konsekvens av fredsöverenskommelsen är många rädda. Det finns också en ovilja mot att lämna ifrån sig vapen som även används för att skydda boskapen mot tjuvar.

- Vi upplevde inga säkerhetsproblem, fortsätter Charlotte och berättar att delegationen bestod av sju personer: en projektledare, en läkare, en barnmorska, två sköterskor, en vatteningenjör och en finansdelegat.

Charlotte är nu tillbaka i vardagen i Sverige, men hon skulle gärna åka tillbaka till människorna i Yirol för att fortsätta sitt arbete med att förbättra hälsosituationen för barn och vuxna.