Skip to main content

Gemensam uppmaning till EU:s regeringar och myndigheter: Sluta skicka asylsökande till Grekland

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 14:30 CEST

Svenska Röda Korset, och andra medlemmar i nätverket ECRE, uppmanar idag EU:s regeringar att följa Belgiens, Storbritanniens, Islands och Norges beslut att stoppa överföringar av asylsökande till Grekland och istället handlägga deras asylärende i det land de befinner sig.

Politiker och myndigheter i Europa får idag uppmaningen i ett brev. Svenska Röda Korset har skickat brevet till migrationsminister Tobias Billström, Migrationsöverdomstolen, Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm, Göteborg och Malmö samt till Migrationsverket.

- Frontex, EU: s gränsbyrå, skickar just nu gränspersonal för att hjälpa Grekland att stoppa människor från att komma in via landgränsen mot Turkiet. Paradoxalt nog sker detta samtidigt som de flesta EU-länder skickar tillbaka asylsökande till Grekland och därmed försvårar arbetet i landet ännu mer. Europeiska länder måste arbeta mer solidariskt inom EU, säger Bjarte Vandvik, ECRE: s generalsekreterare.

Flyktingars rättigheter kränks i Grekland
I Grekland får de flesta människor som har skyddsbehov inte ens möjlighet att få sina asylansökningar prövade. Det finns nu fler än 52 000 obehandlade asylärenden i Grekland. I Aten, där den största asylmottagningen finns, tas endast ett fåtal ansökningar emot per vecka.

För dem som faktiskt lyckas med att söka asyl i Grekland finns ingen möjlighet att få ett erkännande som flykting. Praktiskt taget inga asylsökande (0,3 procent) har beviljats internationellt skydd i Grekland under 2009. Ingen irakier fick till exempel flyktingstatus i Grekland samtidigt som 77 procent av irakiska asylsökande i Tyskland beviljades internationellt skydd.

Det havererade asylsystemet i Grekland börjar nu också få konsekvenser för andra europeiska regeringars politik. Belgien (den 10 oktober 2010), Norge (den 15 oktober 2010), Storbritannien (den 17 september 2010) och Island (14 oktober 2010) har redan stoppat överföringar av asylsökande till Grekland. Dessa länder har beslutat att i stället göra den rättsliga prövningen i det egna landet. Även Nederländerna har stoppat överföringar till Grekland i de fall den sökande klagar över beslutet (sedan den 6 oktober 2010).

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har också förklarat att alla överföringar till Grekland tillfälligt kommer att stoppas, i de fall där de asylsökande klagat över ett överförandebeslut.

I förra veckan, rapporterade FN: s särskilde rapportör i tortyrfrågor, Manfred Nowak, om de enorma svårigheterna att få tillgång till asylförfarandet i Grekland samt om de dåliga förhållanden som möter migranter och flyktingar i förvar.  Även FN uppmanar nu EU att stoppa överföringar av asylsökande till Grekland samt att omförhandla Dublinförordningen. Detta följer på en liknande uppmaning från Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, att stoppa alla överföringar till Grekland på grund av de extremt svåra förhållanden som asylsökande möter där.

Dublinförordningen bör reformeras
EU-kommissionen, EU: s regeringar och Europaparlamentet diskuterar för närvarande hur man skall reformera Dublinförordningen. Röda Korset och ECRE har krävt en fullständig översyn av Dublinförordningen, som för närvarande medför att asylsökande sänds tillbaka till länder som inte ger tillräckligt skydd. Som ett första steg i rätt riktning, stöder nu ECRE:s medlemmar inrättandet av en mekanism för att stoppa överföringarna av asylsökande till länder som inte kan garantera en fullständig och rättssäker prövning av ett asylärende och ett mottagande med fullgod standard. För närvarande har endast ett fåtal länder upphört med överföringar till Grekland. En mekanism för att under vissa förutsättningar kunna avbryta ett överförandeförfarande skulle tvinga alla medlemsstater att dela ansvaret och agera samstämmigt.

Dublinförordningen bygger på grundtanken att den asylsökande ska få samma prövning av sin asylansökan oavsett var inom unionen den behandlas, men idag ser verkligheten helt annorlunda ut. Bedömningen av samma asylskäl kan i skilda EU-länder utfalla helt olika. Det finns idag stora skillnader i rättssäkerheten för asylsökande i olika europeiska länder men också stora skillnader i mottagningsvillkor och situationen efter att eventuellt skydd har erhållits.

ECRE, European Council of Refugees and Exiles, är ett nätverk bestående av 68 organisationer i 30 europeiska länder som samarbetar för att skydda och respektera flyktingar.


Ytterligare information på ECRE.org:


Dublinförordningen - att dela ansvaret för skyddet av flyktingar i Europa: Dublin omprövas
 
Kommentarer Europeiska kommissionens förslag till omarbetning av Dublinförordningen

ECRE stöder Greklands senaste ansträngningar att reformera sina asylsystem. Grekiska handlingsplanen för asyl och migration

 
För ytterligare information, kontakta:

Eva Ulfvebrand, flyktingpolitiskt sakkunnig Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4717

Karin Tengby, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Anna Fontal, pressekreterare ECRE
Telefon: +32 2 212 08 12, +32 495 241 316

 

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820           www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument