Skip to main content

Gemensamma men stora utmaningar kring migration

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 14:46 CET

215 miljoner människor räknas idag som migranter. Utan tillräcklig skydd hamnar många av dem i marginalen när det gäller hälsa, social delaktighet och legalistiska system. Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är djupt oroad över denna ökade utsatthet som ofta resulterar i övergrepp och exploatering.

– De flesta rödakors- och rödahalvmåneföreningar arbetar i dag med migranter och i stort delar vi samma utmaningar fastän i olika sammanhang. Ytterst är det staternas ansvar att migranters grundläggande rättigheter säkerställs och att tillträde till alla migranter ges. I situationer, där staternas ansvar brister eller inte uppfylls, kan emellertid Röda Korset och Röda Halvmånen fylla en roll, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

I samband med Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen i Geneve den 28 november-1 december, där stater som är bundna av krigets lagar arbetar tillsammans med nationella föreningar, föreligger nu en resolution om migranter och migranters rättigheter.

– Vi hoppas att denna resolution antas, säger Ulrika Årehed Kågström. Då vidtar en fyra-årig process där vi tillsammans med svenska myndigheter arbetar för att uppfylla detta åtagande.

På konferensen ordnades en workshop för att belysa frågan om migranters rättigheter. Syftet var att gemensamt identifiera framtida utmaningar och goda exempel i arbetet med och för migranter och deras rättigheter. En förutsättning för arbetet är tillträde till utsatta migranter, något som inte alltid ges.

Svenska Röda Korset har sedan 1970-talet arbetat för att förbättra levnadsvillkoren för asylsökande och migranter i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 072-741 48 02

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument