Skip to main content

Hjälpen till jordbävningsdrabbade en kamp mot tiden

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:31 CEST

Röda Korsets arbete för att hjälpa offren för den förödande jordbävningen i Kashmir är en kapplöpning med tiden. Den annalkande och stränga vintern hotar att skörda tusentals offer bland dem som förlorat sina hem.

Den officiella siffran i Pakistan över antalet döda är drygt 49 000, men den kommer att öka. Kvinnor och barn är bland de allra mest utsatta bland den miljon människor som drabbats hårdast. FN-organet UNICEF (The United Nations Children's Fond) uppskattar att drygt hälften av dem som dött är barn, 32 000 barn har skadats i katastrofen. Enligt FN:s uppskattningar är 3,3 miljoner människor hemlösa.

Hjälparbetet är en kapplöpning med tiden för att hinna få ut så mycket hjälp som möjligt till de drabbade innan vintern om ett par veckor slår till med full kraft och ytterligare försvårar hjälpsändningarna.

Röda Korsets insatser

Röda Korset fortsätter sitt arbete med att ge grundläggande sjukvård till människor som skadats i samband med katastrofen. Organisationen har bland annat förstärkt den ordinarie personalen vid sjukhuset i Abbottabad som utan uppehåll har behandlat fler än 8 000 patienter och genomfört 4 000 kirurgiska operationer sedan jordbävningen. Sjukhuset skadades i skalvet och många patienter måste därför vårdas utomhus.

Ett medicinskt team från Pakistans Röda Halvmåne har behandlat fler än 11 000 patienter och hälsocentralerna kommer att kunna behandla 30 000 människor under en tremånadersperiod.
Röda Korset har skickat fem katastrofhjälpsteam till Kashmir för insatser inom områdena: grundläggande hälsovård, vatten och sanitet, logistik, och IT och telekommunikation. Ytterligare nio team är på väg till området.

25 flygtransporter med över 625 ton katastrofhjälpsartiklar och medicinskt material har transporterats till de drabbade områdena. Hittills har 198 lastbilslaster med katastrofhjälpsartiklar nått de drabbade områdena. Behovet av tak över huvudet i form av vinterbonade tält är enormt, liksom de medicinska behoven. Ungefär 4 600 tält har distribuerats och 35 000 ytterligare är på väg. Katastroflagren med filtar, vattendunkar, presenningar och köksutrustning har tömts och behöver fyllas på.


Mer pengar behövs
Röda Korset är beroende av mer pengar för att kunna hjälpa de drabbade. Pengarna används till att köpa in katastrofhjälpsartiklar så nära katastrofområdet som möjligt, för att hjälpen ska bli så effektiv som möjligt. Internationella Röda Korset har bokat produktion av vinterbonade tält hos två företag i Kina som kan producera 5 000 tält i veckan. Totalt räknar man med att få fram 19 000 tält som sedan kan flygas in till Pakistan.

De fortsatta insatserna kommer att täcka behov av katastrofhjälp i form av mat och andra förnödenheter liksom medicinsk vård. Internationella Röda Korset har som mål att hjälpa 650 000 personer under de närmaste månaderna. Men hjälpinsatser från omvärlden kommer att behövas under betydligt längre tid.

Katastrofens omfattning ännu inte känd
Fortfarande är omvärldens gensvar på vädjan om mer pengar svag, vilket visar att man inte fullt ut förstått katastrofens omfattning. Fortfarande har mer än 20 procent av det drabbade området inte kunnat nås för att undersöka de akuta behoven. Fortfarande är det svårt att nå överlevande och transportera skadade som i många fall plågas av infektioner och kallbrand.

Med över 3 miljoner hemlösa är behovet av att flytta överlevande från de förstörda områdena till vinterbonade tält överhängande för att undvika ännu en dödsvåg.

Karta över Röda Korsets insatser i Pakistan
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=ReadSimpleDoc&docid=FA4697AEA8E56AD0C12570A000535FD0

Hjälp till du också! Stöd Röda Korsets katastrofhjälp!
http://www2.redcross.se/newrkweb/webforms.nsf/internetpaypriv?openform

Du kan också sms:a till 72105 och skriva "Akut"

Läs mer på Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens hemsida, www.ifrc.org
och på Internationella rödakorskommitténs hemsida, www.icrc.org