Skip to main content

Hög beredskap räddar liv

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 11:40 CEST

Tusentals frivilliga rödakorsare deltar nu i akuta katastrofinsatser runt om i världen för att bistå nödställda med filtar, myggnät, mat, rent vatten och tak över huvudet. Nu startar Röda Korset en insamling under temat "Världens katastrofer" vars intäkter går till stöd för drabbade, men också till att bygga upp beredskapen inför kommande katastrofer.

Återigen har länder som Indien, Nepal, Haiti och Kuba drabbats av monsunregn och orkaner. Hundratusentals människor har fått se sina hem förstörda och sin möjlighet till försörjning slagen i spillror. Andra har fått betala med sina liv.

- Dessvärre kan vi konstatera att antalet väderrelaterade katastrofer, som exempelvis översvämningar och stormar, ökar. I samband med detta förvärras också det humanitära lidande. Men vi får inte resignera och stillatigande betrakta det som händer. Även små åtgärder kan ha stora effekter, inte minst när det gäller katastrofberedskap. Det handlar helt enkelt om att tänka efter före, vilket till exempel innebär att fylla på katastroflager och utrusta volontärer på plats. Men också att utbilda människor som lever i riskområden, så att de vet hur de ska agera när katastrofen är framme, säger Nina Paulsen, katastrofrådgivare på Röda Korset.

Idag satsas endast fyra procent av världens anslag till katastrofhjälp på förebyggande insatser, trots att Världsbanken visat att för varje krona som läggs på beredskap sparas minst fyra i kostnader i akutläget.

Inför orkanen Gustav, som nyligen träffade Kuba, aktiverade Kubas Röda Kors sina 1 572 frivilliga som deltog i evakueringen av människor i högriskområden. Detta var en insats som bidrog till att rädda liv.

När en katastrof inträffar är det människorna i byar och mindre samhällen som drabbas först. Därför är det också här som förebyggande insatser ger störst resultat. Att agera förebyggande handlar i stort om att minska riskerna i samband med katastrofer och bland annat se till att utsatta människor själva lär sig hur man ska agera. Genom övningar får byborna kunskap i hur man gräver diken, bygger broar av bambu och vart man ska ta vägen när översvämningen drabbar byn.

Ett gott exempel på katastrofberedskap är det arbete som Costa Ricas Röda Kors genomfört efter ett allvarligt jordskred 2002. Numera finns ett varningssystem som involverar de utsatta samhällena, vars invånare utbildats i katastrofberedskap, första hjälpen och hantering av radioutrustning som tilldelats och som kopplats till varningssirener.

Vietnam är ett land som årligen drabbas av tyfoner och översvämningar. Landet har nu blivit ett av världens främsta länder när det gäller att skydda och varsko befolkningen vid en annalkande fara. Vid tyfonen Damrey, som vräkte in vid ungefär samma tidpunkt som USA drabbades av orkanen Katrina 2005 och kritiken mot myndigheternas brist på samfällt agerande växte, evakuerades nästan 600 000 människor ur riskzonen i de norra delarna av Vietnam.

Ytterligare en faktor som bidrar till att minska utsattheten i Vietnam är plantering av mangroveträd och skyddsmurar vid kusten. Murarna skyddar inte bara hus och hem, och odlad mark utan fungerar också som evakueringsvägar i händelse av katastrof.

Mangroveplanteringen, som inleddes 1994, tjänar också som försörjningskälla. Hittills har över 7 000 familjer kunnat skapa ett levebröd genom plantering av närmare 19 000 hektar i åtta provinser längs en 110 kilometer lång kuststräcka. Mangroveskogarna är inga skogar i egentlig bemärkelse utan påminner mer om böljande gröna öar som bryter sönder de höga vågorna som bildas i stormar och tyfoner.

I Bangladesh, ett land med två cyklonperioder per år, har ett omfattande beredskapssystem byggts upp av Röda Halvmånen. Genom årliga övningar utbildas människor i kustområden om hur de ska agera om cykloner drabbar dem. Uppemot 42000 frivilliga deltar när varning utfärdas för att med hjälp av megafoner, sirener och trumslag varna och evakuera tusentals familjer.

- Beredskapen i Bangladesh är ett bra exempel på när varningssystem fungerar för människor i utsatta områden. Det är viktigt att den lokala rödakorsorganisationen i landet får stöd och att de upprätthåller nätverk med frivilliga, säger Nina Paulsen.

När orkanen Nargis drabbade Myanmar (Burma) i våras dröjde det lång tid innan hjälporganisationer fick komma in i landet. Eftersom Röda Korset har haft en stor beredskap under lång tid i Myanmar kunde många frivilliga organiseras genom den lokala organisationen och snabbt hjälpa nödställda.


För ytterligare information, kontakta:
Nina Paulsen, katastrofrådgivare, telefon: 070-388 46 09
Maude Fröberg, pressekreterare, telefon: 0730-040 48 02

--------------------------------------------

Röda Korsets insamling "Världens katastrofer" går till stöd för drabbade, men också för att bygga upp beredskapen inför kommande katastrofer.
Ge ditt stöd direkt via www.redcross.se
Bankgiro 900-8004. Märk talongen "Världens katastrofer"
Du kan också bidra genom att SMS:a AKUT till 72900 så skänker du 50 kr.