Skip to main content

Hur definieras begreppet “väpnad konflikt” enligt folkrätten?

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2008 10:46 CEST

Idag håller riksdagens tvärpolitiska flyktinggrupp ett seminarium med Internationella rödakorskommittén (ICRC).

Debatten om definitionen av inre väpnad konflikt har varit livlig i Sverige det senaste året. Den tolkning som hittills fått gälla i svensk rättspraxis har inneburit att ett stort antal människor från Irak, Afghanistan och Somalia inte kunnat komma ifråga för internationellt skydd i Sverige. Hur en väpnad konflikt definieras är också avgörande vid beredandet av svenska styrkors internationella insatser samt vid utrikespolitiska ställningstaganden.

Internationella rödakorskommittén (ICRC) är en oberoende del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som verkar i väpnade konflikter och interna oroligheter. Organisationen har ett särskilt mandat från staterna att bevaka den internationella humanitära rätten.

Nyligen publicerade ICRC sin tolkning av begreppet väpnad konflikt. Publiceringen skedde med anledning av att flera europeiska migrationsdomstolar och myndigheter, med hänvisningar till internationell humanitär rätt, har definierat innebörden begreppet intern väpnad konflikt restriktivt.

För att bringa klarhet kring begreppet bjuder riksdagens tvärpolitiska flyktinggrupp in riksdagens ledamöter och anställda till ett seminarium. Medverkar gör av Sylvain Vite, juridisk rådgivare, ICRC Genève och Dick Clomén, folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset.

För intervjuer, kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare, tel: 0730-40 48 02