Skip to main content

Indien och Nepal: Situationen förvärras för varje dag

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 16:51 CEST

I takt med att flodvattnet stiger i östra Indien och i Nepal flyr drabbade undan de värsta översvämningarna på 50 år. Bara i Indien beräknas omkring 2,6 miljoner människor vara på flykt. Inte minst på grund av tisdagens häftiga regn som fick floden Kosi att bryta igenom sina lerfördämningar och på ett ställe skapa en ny flod.

Det stigande vattnet har förstört vägar och broar som är nödvändiga för att nå fram till 1 600 byar i desperat behov av hjälp. Även vatten- och elledningar har spolierats. Särskilt oroande är situationen i delstaten Bihar, där 300 000 hus förstörts. Och eftersom flodvattnet ännu inte börjat dra sig tillbaka, innebär detta att läget kommer förvärras under de kommande dagarna.

- Det är fattiga områden som drabbats både i Indien och i Nepal, säger Nina Paulsen, katastrofrådgivare på Svenska Röda Korset. Nu är det viktigt att de mest utsatta nås av hjälp.

Frivilliga från Indiens Röda Kors och Nepals Röda Kors är på plats i de drabbade områdena för att bistå nödställda med mat, vatten och tak för huvudet. Hjälpinsatsen inbegriper såväl evakuering och livräddning som första hjälpen samt utdelning av nödhjälp, medicin och vätskeersättning.

När det gäller Nepal vädjar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen om drygt 8 miljoner kronor för att undsätta 10 000 av de mest utsatta familjerna med tak över huvudet och nödhjälp.

Svenska Röda Korset kommer att bistå med en miljon kronor.

Mer än 200 frivilliga från Nepals Röda Kors finns på plats i det drabbade området. Fram tills i fredags hade de säkrat dricksvatten i fem brunnar, delat ut 60 ton mat, 2 730 presenningar, 2 200 kokkärl och 600 filtar.

Den senaste stora översvämningen i samband med monsunregnen i Indien ägde rum 2007, då 57 miljoner människor tvingades fly sina hem och mer än 3 300 förlorade sina liv.

- Överhuvudtaget är Sydasien ett katastrofdrabbat område, konstaterar Nina Paulsen. Enligt Röda Korset årliga rapport om katastrofläget i världen inträffade 56 procent av alla svåra katastrofer 1993-2005 i denna region. Dessvärre pekar denna rapport också på en ökning av antalet hydro-meterologiska katastrofer.

- Det går inte att fastslå att just den här monsunens styrka beror på klimatförändringarna. Samtidigt är det exakt det här mönstret som FNs klimatpanel förutspår, alltså fler och kraftigare monsunregn och cykloner, särskilt i den här delen av världen. Och lägger man samman klimatförändringar, snabb befolkningstillväxt och urbanisering utan ordentlig planering, så kan man konstatera att det är de fattigaste som löper störst risk att drabbas. Det är därför det är så viktigt att satsa mer på katastroförebyggande insatser, som exempelvis cyklonskydd, varningssystem och utbildning. Framför allt måste de drabbade själv involveras.

Svenska Röda Korsets katastrofhjälp står öppen för gåvor på plusgiro 900 800-4. Märk talongen "Översvämningarna i Asien".

Fakta
Monsun är en vind som i vissa geografiska områden periodiskt återkommer beroende på bland annat temperaturskillnader och temperaturskiftningar i hav och över kontinenter. Vanligen blåser en sommarmonsun från havet in över ett uppvärmt landområde och för med sig stora nederbördsmängder. I områden som Sydasien och Östasien bestäms årstiderna av monunen. Man talar om "regnperioden" och "torrperioden" istället för om vår, sommar och höst.

För ytterligare information, kontakta:
Nina Paulsen, katastrofrådgivare
Telefon: 070-388 46 09
Thomas Carlzon, katastrofrådgivare klimatfrågor
Telefon: 070-286 47 87