Skip to main content

Internationell konferens: Röda Korset efterlyser krafttag mot instabilitet och bristande respekt för krigets lagar

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 07:00 CET

Sällan har världsläget varit så spänt som nu. Listan över akuta krishärdar ökar i takt med humanitära behov samtidigt som brott mot Genèvekonventionerna, krigets lagar, och våld tvingar miljontals människor på flykt.

Den 8-10 december är det dags för den 32:a Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen i Genève. Då samlas representanter för nästan varje regering i världen, Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen samt samarbetsorganisationer inom FN, NGO-världen och akademiska institutioner för att tackla vår tids största humanitära utmaningar.

Svenska Röda Korset jämte representanter för Utrikesdepartementet (UD), Försvarsdepartementet och Sida deltar med en delegation med ordföranden Anna Carlstedt och generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

– Varje dag skadas och dödas civila, trots att de äger rätt till skydd enligt Genèvekonventionerna, och utan att förövarna straffas. Instabiliteten sprider sig och lidandet ökar, vilket är djupt oroande. Därtill har sjukvården allt oftare kommit i skottlinjen i dagens konflikter och livsnödvändig hjälp till drabbade förhindrats. Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen är en unik möjlighet att sida vid sida med staterna diskutera hur krigets lagar bättre ska efterlevas, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Ett perspektiv på konflikter och katastrofer är att män och kvinnor, pojkar och flickor påverkas olika. För att belysa detta presenteras boken International Humanitarian Law and Gender–Swedish Experiences. Bakom den står Svenska Röda Korset, UD, Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Karolinska Institutet, för att nämna några.

- Vi vet att kvinnor och män, flickor och pojkar har skilda livsvillkor samt att följderna av diskriminering och ojämlikhet påverkar deras förutsättningar att överleva både konflikter och katastrofer. För att skyddet som den humanitära rätten erbjuder ska garanteras på ett effektivt och icke-diskriminerande sätt är det därför viktigt att alla aktörer med ansvar under den humanitära rätten anlägger ett genusperspektiv, säger Ulrika Årehed Kågström.

Andra prioriterade frågor för den svenska delegationen:

  • Bättre skydd och hjälp för människor på flykt och integration i praktiken
  • Psykologiska effekter av väpnade konflikter och våld
  • Säkerhet och skydd av volontärer

I hopp om att ytterligare påverka den internationella agendan när det gäller humanitära frågor lanserar Svenska Röda Korset tidigare ordföranden Eva von Oelreich som kandidat till högsta styret i Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. En position i den så kallade Standing Commission har tidigare innehafts av fem svenskar, däribland Folke Bernadotte och Christina Magnuson, bägge i egenskap av ordförande för Svenska Röda Korset.

FAKTA
Vart fjärde år samlas de 196 stater som anslutit sig till Genèvekonventionerna och representanter för Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen – Internationella rödakorskommittén (ICRC), 189 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar, och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) – till ett unikt forum för att debattera och besluta om aktuella humanitära frågor. Det handlar främst om väpnad konflikt, hälsa, katastrof, utvecklingen av internationell humanitär rätt och rörelsens humanitära arbete. Besluten fattas i form av resolutioner som följs upp vid nästa sammankomst. Vid konferensen deltar även ett par hundra observatörer från FN-organ och andra internationella och icke-statliga organisationer samt akademiska institutioner.

Svenska Röda Korsets delegation består av ordföranden, vice ordförande, generalsekreteraren samt ordföranden i Röda Korsets Ungdomsförbund. Den svenska regeringsdelegationen utgörs av representanter för UD, Försvarsdepartementet och Sida.

Den Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen föregås av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens generalförsamling den 4-6 december och Internationella delegatrådet den 6 december.

Ackreditering

För ackreditering av journalister, vänligen sänd en förfrågan till Reeni Amin Chua, IFRC:

reeni.aminchua@ifrc.org

Mer information om Internationella konferensen finns på: http://rcrcconference.org/press-room/

För ytterligare information, kontakta:

Maude Fröberg, pressekreterare Svenska Röda Korset Telefon: 072-741 48 02
Mejl: maude.froberg@redcross.se

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820