Skip to main content

Internationella rödakorsrörelsen startar global kampanj för kärnvapenförbud

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2019 08:05 CET

Förödelse efter atombomben över Hiroshima, 1945. Foto: Satsuo Nakata

74 år efter att atombomberna förintade de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki ökar återigen risken för att kärnvapen ska användas. Istället för att uppfylla ingångna avtal om nedrustning ser vi att kärnvapenstaterna uppgraderar sina arsenaler, utvecklar nya vapen och gör dem lättare att använda. Den Internationella rödakorskommittén och Svenska Röda Korset är djupt oroade över eroderingen av de internationella ramverken för kärnvapennedrustning och kontroll.

- Risken för att kärnvapen används är oacceptabel. FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen är ett sällsynt hopp och en helt nödvändig åtgärd för att minska risken för en kärnvapenkatastrof, säger Peter Maurer, ordförande för Internationella rödakorskommittén

För att bromsa de ökande kärnvapenriskerna i världspolitiken så lanserar idag den Internationella rödakors- och röda halvmånerörelsen en global kampanj. Navet i kampanjen är en video och målet är att belysa de katastrofala humanitära konsekvenserna av ett kärnvapenkrig och uppmuntra människor att påverka sina regeringar att skriva under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen.

-70 länder har skrivit under konventionen och 21 har ratificerat den så här långt. Sverige är inte ett av dem. De väldokumenterade konsekvenserna av användandet av kärnvapen ifrågasätter tydligt om dessa vapen skulle kunna användas i enlighet med internationell humanitär rätt. Mot bakgrund av detta uppmanar Svenska Röda Korset Sveriges riksdag och regering att ta ledarskap för en värld fri från kärnvapen genom att skriva under och ratificera konventionen, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset


Se videokampanjen här: https://youtu.be/Yr5yh1O5mnA

www.notonukes.org

www.redcross.se/vart-arbete/k2/krigets-lagar/  

#nuclearban

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820