Skip to main content

Irak: Röda Korset hjälper konfliktens offer

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:56 CET

Det ökande våldet i Irak skördar ett stort antal civila offer. Röda Korset försöker trots stora svårigheter att hjälpa människor som drabbas av striderna.

Den våldsamma konflikten i Irak har medfört ett stort antal offer bland civila och tvingat många människor att fly sina hem. Rödakorskommittén (ICRC) är trots det uppflammande våldet fast beslutet att fullfölja sitt arbete i den akuta situation som råder i Irak. Organisationen hjälper civila som drabbats av striderna i olika delar av landet.

Tusentals människor har för närvarande lämnat sina hem, antingen för att de tvingats iväg eller av fruktan för att råka illa ut. För att hjälpa dessa människor har ICRC skickat 2 500 matpaket, 5 000 filtar, 1 000 matkonserver och 1 000 hygienpaket till Iraks Röda Halvmåne, som delar ut hjälpen till de mest utsatta. En del av hjälpen har redan kommit flyktingfamiljer till del i Tarmiya i närheten av Bagdad och i Samarra. Resten kommer att delas ut till dem som har störst behov.

Tält kommer snarast att delas ut till människor som har flytt på grund av den militära operationen i Samarra. ICRC delar även ut tält och filtar till familjer på flykt i Najaf. För att kunna ge medicinsk vård till skadade har utrustning för 100 krigsskadade skickats till de medicinska myndigheterna i Bagdad. Tidigare har utrustning skickats som förstärkning till sjukhuset Imam Ali i Sadr City den 13 mars efter att tre bilbomber i snabb följd dödat och skadat ett tjugotal människor.

Mer information

Dorothea Krimitsas, ICRC Genève, tel. +41 22 730 25 90, +41 79 251 93 18
Nada Doumani, ICRC Irak, tel. +962 65 52 39 94, +962 777 399 614

Internationella rödakorskommittén
http://www.icrc.org/