Skip to main content

Jordbävningen i Pakistan: Överlevande måste styra uppbyggnaden

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:04 CEST

Snart är det ett halvår sedan den kraftiga jordbävningen i Pakistan. Fler än 73 000 människor dödades och 3,5 miljoner blev hemlösa. Nu går hjälparbetet in i en ny fas med fokus på långsiktig återuppbyggnad.

Det är nu snart sex månader sedan den kraftiga jordbävningen i Pakistan dödade fler än 73 000 människor och gjorde fler än 3,5 miljoner hemlösa. Hjälparbetet går nu i en ny fas och Internationella Röda Korset betonar vikten av att de överlevande själva får bestämma om hur de drabbade samhällena ska återuppbyggas.

- Det är avgörande att lokalbefolkningen tar ledningen i återuppbyggnadsarbetet, sade Azmat Ulla, chef för Internationella Röda Korsets delegation i Pakistan i samband med halvårsdagen efter katastrofen. De drabbade själva vet bäst vad de behöver och att ta aktiv del i återuppbyggnaden är en viktig del i läkeprocessen, tillade han. Dessutom är det större chans att återuppbyggnaden ockås innebär långsiktiga framsteg inom till exempel hälsovård och utbildning, om de berörda själva engageras för att åstadkomma förbättringar i sin närmiljö.

Mer pengar behövs till återuppbyggnaden
Nu när vintern tagit slut och människor har börjat återvända hem, har fokus för hjälparbetet skiftat från katastrofhjälp till återuppbyggnad. Internationella Röda Korset har omarbetat sin ursprungliga vädjan om stöd från motsvarande drygt 898 miljoner kronor till drygt 1,3 miljarder kronor som även ska räcka till återuppbyggnaden. Den ursprungliga vädjan om stöd (appellen) är täckt till 83 procent. Vid slutet av februari hade Internationella Röda Korset använt drygt 526 miljoner kronor i hjälparbetet. Nu behövs ytterligare motsvarande drygt 591 miljoner kronor för återuppbyggnaden.

1 miljon människor får hjälp till nytt liv
Pengarna kommer att användas till att stödja Pakistans Röda Halvmåne i arbetet med att hjälpa mer än 1 miljon människor att under de närmaste tre åren bygga upp sin tillvaro och sina samhällen.

Planen för återuppbyggnad innehåller:

*
Förbättring av den grundläggande hälsovården
*
Återuppbyggnad av skolor, vatten och sanitet och hälsovård
*
Insatser för att bygga upp Pakistans Röda Halvmånes förmåga att stödja återuppbyggnaden och beredskap att agera vid framtida katastrofer som jordskred och översvämningar orsakade av vårregnen.

- Det handlar inte bara om att ge människor möjlighet att återgå till ett normalt liv, sade Khalid Kibriya, generalsekreterare för Pakistans Röda Halvmåne. Faktum är att detta område är mycket utsatt för naturkatastrofer. Återhämtningsprocessen innebär även möjligheter att stärka samhällena så att de är bättre rustade nästa gång en katastrof inträffar.

Pakistans regering leder återuppbyggnaden av majoriteten av de permanenta bostäderna, med möjligheter för människor att få bidrag till att bygga upp sitt hem. Men en del särskilt utsatta grupper kan få svårigheter att ta del av regeringens initiativ, och därför kommer Internationella Röda Korset att ha beredskap för att sätta upp långsiktig logi för omkring 10 000 familjer.

Katastrofen drabbade svårtillgängligt område
Jordbävningen som drabbade norra Pakistan den 8 oktober 2005 inträffade i ett bergigt och oländigt område som är omkring 28 000 kvadratkilometer stort. Katastrofens omfattning innebar en mycket stor utmaning för biståndsorganisationer som snabbt måste få fram akut hjälp till tiotusentals isolerade människor före den stränga vintern.

Under katastrofhjälpens första faser, hjälpte Pakistans Röda Halvmåne med stöd av Internationella Röda Korset fler än 740 000 människor i Pakistans nordvästra gränsprovinser. Hjälpen innehöll 18 000 ton katastrofhjälpsmaterial som vinterbonade tält, korrugerad takplåt, presenningar och filtar.

Internationella rödakorskommittén, ICRC, som arbetar i konfliktområden, samarbetade med Pakistans Röda Halvmåne för att hjälpa befolkningen i den Pakistanadministrerade delen av Kashmir.