Skip to main content

Jordbävningen i Pakistan - Pengar saknas till livsviktiga insatser

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 09:16 CEST

Tusentals svårt skadade efter jordbävningskatastrofen i Pakistan har fortfarande inte fått hjälp. Nu behövs mer pengar för att täcka de ökande behoven.

Internationella Röda Korset oroas över det svaga gensvaret på vädjan om ekonomiskt stöd till jordbävningens offer i Kashmir. De skriande behoven av hjälp ökar dag för dag i takt med att hjälparbetare nu även har nått tidigare avskurna byar.

Tusentals överlevande lever utan tak över huvudet i mycket kalla nattemperaturer, en del med öppna sår där kallbranden sprider sig och med mycket knapp tillgång till rent vatten. Internationella Röda Korsets representanter i Islamabad uppskattar att av 63 000 skadade har endast 16 000 kunnat ges medicinsk hjälp. Särskilt utsatta är barnen och de äldre.

- Vi är oroliga för att inte fullt ut kunna stödja Pakistans Röda Halvmånes pågående hjälpaktion för tusentals familjer under de närmaste fyra månaderna, förklarar Susan Johnson, chef för Internationella Röda Korsets hjälpaktioner i Genève som också kommenterar att Federationen brukar få garantier från bidragsgivare om att få mer pengar när det gäller katastrofer av motsvarande omfattning.

Internationella Röda Korset har redan använt stora summor till katastrohjälp, skydd och medicinsk vård till dem som överlevde katastrofen. Bara den 17 oktober beställdes 16 000 vinterbonade tält till en kostnad av motsvarande drygt 72 miljoner kronor, då hade redan 20 000 tält beställts, och nu återstår bara drygt 78 miljoner kronor av de medel som hittills avsatts till jordbävningskatastrofen.

- Med så lite tid kvar innan vintern kommer på allvar, måste vi ta avsevärda ekonomiska risker för att kunna rädda liv, tillägger Susan Johnson. Förstörda vägar och svåra väderleksförhållanden fortsätter att försvåra hjälpaktionen, men hjälpen når ändå fram till jordbävningsoffren.

Under en enda dag, fredagen den 14 oktober, gjorde 58 helikoptrar 310 flygningar med hjälpsändningar och för att evakuera de svårast skadade. Hittills har Pakistans Röda Halvmåne som arbetat dag och natt sedan några timmar efter jordbävningen. 5 000 skadade har fått vård och fler än 130 fullastade lastbilstransporter har levererat katastrofhjälp. Under de senaste fem dagarna har Pakistans Röda Halvmåne delat ut vinterbonade tält till 1 500 familjer (10 500 individer).

För att påskynda hjälpaktionen har Internationella Röda Korset inrättat en bas för logistiken i Mansehra, cirka 12,5 mil norr om Islamabad. Basen kommer att användas för att skicka ut katastrofhjälpsteam, specialiserade för hälsovård och vatten och sanitet till de drabbade områdena. Teamen ska även samordna hjälpsändningarna. För närvarande deltar fler än 87 internationella delegater från 19 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar.

Mer information finns på Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens hemsida: www.ifrc.org eller Internationella rödakorskommitténs hemsida: www.icrc.org

Vill du hjälpa till? Stöd Röda Korsets katastrofhjälp!
http://www2.redcross.se/newrkweb/webforms.nsf/internetpaypriv?openform