Skip to main content

Katastrofhjälp under extrema förhållanden i Sydsudan

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 10:44 CEST

Den humanitära situationen är alarmerande i Sydsudan och kommer att försämras ytterligare i samband med regnperioden, som redan har börjat på många håll i landet. Röda Korset och andra humanitära organisationer står inför enorma utmaningar och höga kostnader för att nå fram med nödhjälpen när vägarna och landningsbanorna i landet är obrukbara. En givarkonferens hålls i Oslo under tisdagen och Svenska Röda Korset startar en insamling för katastrofhjälp till Sydsudan.

–Villkoren blir ännu hårdare för alla de flyktingar som flytt för sina liv i den pågående konflikten. De lever i tillfälliga bosättningar, ofta i svåra förhållanden utan skydd mot regnen. Hjälpen har svårt att nå fram nu när vägar och landningsbanor täcks av vatten eller förvandlas till oframkomlig lera. Ett kolerautbrott har dessutom nyligen brutit ut i huvudstaden Juba, dit många flyktingar sökt skydd, säger Maria Nilsson, Svenska Röda Korsets representant på plats i landet.

Konflikterna har inneburit att den humanitära situationen i Sydsudan är alarmerande och Röda Korset har stor verksamhet och närvaro i landet. Hundratusentals har lämnat sina hem och sin mark. De logistiska utmaningarna i Sydsudan blir än större under regnperioden och Internationella rödakorskommittén, ICRC, har nu påbörjat matleveranser som släpps ner från flygplan. Detta tillvägagångssätt har inte används sedan 1998 i norra Afghanistan.

–Det blir så gott som det enda sättet att ge bistånd till de områden som är värst drabbade av konflikten. Under dessa begränsningar i kombination med den akuta situationen och omfattningen av de humanitära behoven måste vi hitta sätt att nå ut till människor. Givetvis finns Sydsudans Röda Kors och ICRC på plats där distributionerna landar och ser till att hjälpen distribueras direkt till de mest behövande, säger Ylva Jonsson Strömberg, Svenska Röda Korsets chef för katastrofpolicy

ICRC har fyra kirurgiska arbetslag på plats i Sydsudan för att ta hand om sårade i konflikterna. En av kirurgerna är Peter Andersson. Hans uppdrag i Sydsudan är extremt utmanande och han arbetar under mycket svåra förhållanden under sex veckor för att sedan bli avlöst och återvända till sin tjänst som kirurg på Linköpings Universitetssjukhus. Kirurgteamen i Sydsudan består av 4-6 personer som skickas till platser där konflikterna har orsakat krigsskador. Karin Levenby Bovy, sjuksköterska från Ulricehamn, kommer även att ingå i ett av arbetslagen inom kort.

Svenska Röda Korsets representant i landet, Maria Nilsson, stöttar Sydsudans Röda Kors i planering och uppföljning av katastrofinsatserna runtom i landet. Styrkan i den nationella föreningen är de tusentals frivilliga som finns på plats runtom i landet och som snabbt kan hjälpa till i katastrofarbetet. Många av volontärerna är själva på flykt och lever i tillfälliga bosättningar.

Röda Korset levererar mat, fiskeutrustning, grödor och verktyg och rent vatten. Familjer har fått utrustning för att kunna laga mat, hämta vatten och sova i skydd från regnen.  Röda Korset bistår också med hjälp till familjeåterförening eftersom många familjemedlemmar kommer ifrån varandra under flykten undan oroligheterna. Tiotusentals får även del av viktiga meddelanden om hälsa och hygien, vilket är otroligt viktigt i de svåra förhållanden som många internflyktingar lever i.


Insamling till katastrofhjälp i Sydsudan:
Sms:a AKUT SYDSUDAN till 72 900 och skänk 50 kr till Röda Korset katastrofarbete i Sydsudan.

Köp en sovmatta för 26 kr till katastrofinsatserna i Sydsudan på Röda Korsets webbbutik:
http://shop.redcross.se/

Ge en valfri gåva och ange Sydsudan som ändamål:
http://www.redcross.se/stod-oss/skank-pengar/ge-en-gava/ 
 

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801, karin.tengby@redcross.se


Film på luftsändningar från ICRC att använda i medier 

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument