Skip to main content

Klimatfrågan och hiv/aids prioriteras under 2007

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:00 CET

Att bekämpa följderna av klimatförändringen och öka insatserna mot hiv och aids är huvudmålen för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens arbete 2007.

Därför vädjar Federationen om cirka 2 miljarder kronor till katastrofberedskap och reducering av risker i den årliga appell som nu lanseras.

- Dessvärre är det de som redan är mest utsatta - äldre, handikappade och fattiga - som kommer att drabbas värst av klimatförändringar, säger Christer Zettergren, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

- Och detta i en värld där resurserna är begränsade och behoven enorma. Därför är det än viktigare att satsningar sker på att stärka människors förmåga att både förebygga och hantera katastrofer.

2004 bistod Federationen drabbade människor i 63 översvämningar runt om i världen. Den mest alarmerande trenden finns i Afrika, där antalet översvämningar ökade från 5 (2004) till 32 (2006), samtidigt som miljontals människor i torkans spår fortsätter att lida av brist på mat och möjligheter att själva försörja sig.

Årets appell understryker också Federationens engagemang för att bekämpa hiv/aids, en farsot som förväntas döda fler människor under det kommande årtiondet än under de senaste 50 årens alla krig och katastrofer.

År 2007 avsätter Federationen, såsom del i ett femårsprogram, 345 miljoner kronor för ökat stöd till hälsoinsatser, såsom vård och behandling, och åtgärder för att minska marginalisering och diskriminering enbart i södra Afrika.

Federationens Globala Agenda, till stöd för FN:s Millenniummål, syftar till att minska följderna av katastrofer, sjukdomar och folkhälsokriser, stärka lokalsamhället och gynna respekt för mångfald och mänsklig värdighet.

För ytterligare information:
Maude Fröberg, pressekreterare
Telefon: 08-452 48 02, 0730-40 48 02

För övriga frågor kontakta:
Erik Olsson, pressekreterare, 08-452 48 01 eller 0730-40 48 01
Efter kontorstid ring 08-452 46 00 för information om aktuellt telefonnummer till pressjouren