Skip to main content

Komorernas Röda Halvmåne ny förening i rödakorsrörelsen

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 10:52 CEST

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen växer, med Komorernas Röda Halvmåne som ny medlem har antalet nationella föreningar ökat till 182.

I slutet av september erkände Internationella rödakorskommittén Komorernas Röda Halvmåne som fullvärdig medlem i rödakorsrörelsen. Det totala antalet rödakors- och rödahalvmåneföreningar uppgår nu till 182.

Komorernas Röda Halvmåne har fler än 2 000 frivilliga medarbetare som ihärdigt arbetar för att fullfölja föreningens humanitära uppdrag. Trots de politiska utmaningar som präglat landet under senare år har den nationella föreningen lyckats hålla samman i enighet. Vardera av landets tre öar har sin egen regionala kommitté vars representanter sitter med i den nationella kommittén.

Föreningen har inrättat 138 lokala kommittéer på de tre öarna med en representant från Röda Halvmånen i de flesta lokalsamhällen i landet. Strukturen har medfört att föreningen effektivt har kunnat bistå vid diverse kriser i landet som till exempel utbrottet av en koleraepidemi och vid vulkanen Karthalas utbrott. Då kunde medarbetare från Röda Halvmånen rena brunnar i 36 byar, och förse närmare 30 000 människor med rent dricksvatten. Under den senaste tidens oroligheter i landet har medarbetare från Röda Halvmånen varit de enda som kunnat hjälpa utsatta människor.

Föreningen samarbetar även med regeringen i hälsofrågor. Den närmaste tiden kommer föreningen att främst arbeta med att utveckla sina lokalföreningar, ungdomsaktiviteter, insamlingsverksamhet och att utöka förmågan att bistå människor i samband med cykloner och översvämningar.

Föreningen kommer att få stöd i sina ansträngningar av övriga medlemmar i rödakors- och rödahalvmånerörelsen och önskas lycka till i sitt humanitära arbete.