Skip to main content

Kraftiga översvämningar i Somalia

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 13:38 CET

Ihållande skyfall efter perioder av extrem torka gör att fler än 300 000 människor är i akut behov av hjälp utifrån. De största behoven är rent dricksvatten, mat och tak över huvudet.

Fler än 300 000 människor har drabbats av kraftiga översvämningar i södra Somalia. Internationella rödakorskommittén, ICRC, kommer utöka sitt hjälparbete till förmån för de drabbade under de närmaste två månaderna.

Ihållande regn har förstört skördar och åkermark och medfört allvarlig brist på mat i isolerade byar. I några områden är människor helt instängda av vattenmassor. Hundratusentals människor är i akut behov av hjälp utifrån.

- Det har varit ett katastrofalt år för det somaliska folket, sade Pascal Hundt, chef för ICRC:s kontor i Somalia. Efter att ha upplevt den värsta torkan på ett decennium måste de nu uthärda konsekvenserna av skyfallen. Kampen för att överleva under dessa extrema förhållanden har medfört att många familjer nu passerat gränsen för vad de kan klara. Och vad de behöver mest av allt just nu är dricksvatten, mat och tak över huvudet.

Idag, har ICRC börjat flyga in presenningar till 324 000 människor i några av de värst drabbade områdena i södra Somalia: Juba, Gedo, Hiiraan och mellersta och södra Shabelle. Under de kommande veckorna planerar ICRC att dela ut utsäde till de drabbade. Då många av vägarna inte längre är farbara, måste hjälpen flygas in. 45 000 människor i Belet Weyne får dricksvatten med hjälp av ICRC.

- Situationen är mycket oroande, sade Pascal Hundt. Översvämningarna har förvärrat vad som redan tidigare var en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Somalia har uthärdat 15 års väpnad konflikt och nu saknar man den mest grundläggande hälsovård och infrastruktur. Tiotusentals familjer har blivit flyktingar i sitt eget land.

Översvämningarna som började i slutet av oktober drabbade även Kenya och Etiopien. Skyfallen har förvärrat den redan osäkra tillgången till livsmedel som skapades av torkan tidigare under året. På många håll hade marken blivit så förtorkad att regnvattnet inte förmådde tränga ner. De få skördar som överlevde torkan har nu förstörts i översvämningarna.

ICRC:s hjälp till de översvämningsdrabbade delas ut i samarbete med Somalias Röda Halvmåne och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC. Röda Korset stödjer sedan 1977 människorna i Somalia med projekt inom hälsovård, jordbruk och hjälp till internflyktingar. ICRC följer utvecklingen i området för att ytterligare utöka hjälpen om så behövs.