Skip to main content

Kunskapen om internationell humanitär rätt sprids i Afrika

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 19:00 CEST

En av Röda Korsets viktigaste uppgifter är att sprida kunskapen om internationell humanitär rätt, populärt kallad krigets lagar. Senast har seminarier organiserats i Nigeria.

Internationella rödakorskommittén, ICRC, fortsätter sitt arbete för att höja kunskapen och medvetenheten om innebörden i den internationella humanitära rätten. Nu har turen kommit till Afrika. I Nigeria, kontinentens mest folkrika nation har två seminarier organiserats i samarbete med federala myndigheter.

Ett 50-tal statstjänstemän deltog i en work-shop där de informerades om vad som gjorts för att genomföra den humanitära rätten i Nigeria. Dessutom anordnades en kurs för den nigerianska polisen som bland annat innehöll viktiga paragrafer i den internationella humanitära rätten, tillämpning av lagstiftning, skydd av utsatta grupper, befälsområden och förvaltning.

I Burundi, där en av Afrikas svåraste konflikter utspelas, har ICRC arrangerat en serie seminarier om internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter för officerer både inom armén och polisen. Tre sådana seminarietillfällen har organiserats under de två senaste veckorna för närmare 90 tjänstemän och aspiranter.

Läs med på: www.icrc.org