Skip to main content

Kvinnor särskilt utsatta i krig

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 16:50 CET

Internationella rödakorskommittén, ICRC, anslår nya strategier för att uppmärksamma kvinnors speciella sårbarhet i tider av krig.

Hjälp till offren för sexuellt våld i Demokratiska Republiken Kongo, vård till mödrar och barn i avlägsna områden i den Pakistanska delen av Kashmir, utbildning till kvinnliga fångar i Jemen. Det är exempel på insatser som Internationella rödakorskommittén,ICRC, gör för att möta kvinnors speciella behov i kris- och konfliktsituationer.

Inför den internationella kvinnodagen, 8 mars, uttryckte ICRC:s ordförande Jakob Kellenberger sin tillfredsställelse över att strategier och konkreta insatser på fältet innehåller en ökande medvetenhet om kvinnors sårbarhet. Arbetet måste dock fortsätta så att kvinnors särskilda behov blir en naturlig och långsiktig del i allt arbete.

Det behövs en bättre förståelse för kvinnors utsatthet i väpnade konflikter och kvinnors behov måste ägnas särskild uppmärksamhet. Det är viktigt att kvinnliga tolkar talar med kvinnor, särskilt de som lever isolerade från det offentliga livet i samhället.

Kvinnor som är flyktingar får medicinsk hjälp av ICRC, amputerade kvinnor får hjälp att gå igen, kvinnliga fångar får hjälp att komma i kontakt med sina anhöriga. Det är några av ICRC:s insatser för att hjälpa de mest utsatta kvinnorna och att ge dem respekt.