Skip to main content

Kvinnorna oftast förlorarna längs migrationens väg

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 11:33 CEST

En ny rapport från Röda Korset visar att över 72 miljoner människor är ofrivilligt på flykt. Av dessa är många kvinnor och de behandlas oftast sämre och lever i en större utsatthet än män. Kvinnor i migrations- och asylprocessen får inte heller alltid det skydd som de behöver och har rätt till.

– Migration är ett högt prioriterat område inom den Internationella rödakorsrörelsen. Inte minst för att Röda Korset i sitt världsomspännande nätverk bistår utsatta människor oavsett var de befinner sig längs migrationens väg, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

Vart fjärde år sätter sig alla världens rödakors- och rödahalvmåneföreningarna tillsammans med sina regeringar, det vill säga staterna som skrivit under Genèvekonventionerna, och arbetar fram ömsesidiga löftesutfästelser. Förra året antogs en resolution som slår fast att nationella föreningar ska ha effektivt tillträde till alla migranter, detta oavsett deras legala status.

– En förpliktelse som i handling betyder att vi ska kunna ge eller förmedla vård till papperslösa, säger Ulrika Årehed Kågström. I vårt dagliga arbete ser Röda Korset också till migranters behov av att få del av internationellt skydd. Det betyder att migranter verkligen ska kunna söka asyl och få en rättssäker prövning av sina asylskäl, i exempelvis Europa. Många av dem är kvinnor och riskerar under asylprocessen att få en mindre föredömlig bedömning trots gällande riktlinjer om lika behandling.

Med anledning av världslanseringen av World Disasters Report 2012, i vilken Svenska Röda Korset medverkar, arrangeras idag ett lunchseminarium om kvinnors utsatthet i migrations- och asylprocessen.

Medverkande:
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Marika Griehsel, frilansjournalist/dokumentärfilmare
Niklas Möller, legitimerad psykolog, Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala
Maite Zamacona Aguirre, sakkunnig Svenska Röda Korset

För mer information, vänligen kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 072-741 48 02

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se