Skip to main content

Lansering: Ny forskarrapport om psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 15:35 CET

Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. Svenska Röda Korset öppnade sitt första behandlingscenter för krigsskadade och torterade för mer än 30 år sedan och har sedan dess mött och behandlat tusentals personer. Men många er skulle behöva stöd och hjälp.

För att öka kunskapen om psykisk ohälsa till följd av krig och tortyr inledde Röda Korset och Röda Korsets Högskola ett forskningssamarbete 2014. Som en del i detta samarbete lanseras nu en forskningsstudie som är den första i sitt slag om psykisk ohälsa bland flyktingar och nyanlända. Studien har delfinnansierats av Arbetsmarknadsdepartementet. Resultat, slutsatser och rekommendationer kommer att presenteras utifrån ett antal frågor som 1 400 flyktingar och nyanlända besvarat.

Frågorna berör följande områden:
- Psykisk hälsa
- Livssituation
- Händelser före och under flykten
- Betydelsen av socialt stöd

Plats Röda Korset, Hornsgatan 54 (Mariatorget) Stockholm
Datum: 10 november
Tid: kl. 09.15–10.00
Kaffe/the och smörgås serveras från kl. 08.45
Medverkande Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap, Röda Korsets Högskola

Anmälan ase.lilja@redcross.se
OSA senast 7 november
VÄLKOMMEN!

_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820