Skip to main content

Liberia - Röda Korset återförenar över 600 barn med deras familjer

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 16:42 CEST

Internationella rödakorskommittén (ICRC) har återförenat 644 barn med deras familjer. En del av barnen har levt åtskilda från sina familjer ända sedan inbördeskriget tog slut i augusti 2003.

Krigets kaos sliter ofta isär familjer som är på flykt undan striderna. Barnen, krigets mest sårbara offer, tappar ibland bort sina föräldrar under flykten och lämnas ensamma utan att någon tar hand om dem.

De flesta av de 644 barnen som återförenades i Liberia kom från grannländerna: 229 från Guinea, 199 från Sierra Leone, 12 från Elfenbenskusten, sju från Ghana och fyra från Nigeria. De återstående 193 barnen hade återfunnits i Liberia.

ICRC har ända sedan april satt upp anslag med bilder på närmare 500 barn som kommit ifrån sina familjer. Anslagen har funnits på åtskilliga offentliga platser över hela Libera, Guinea, Sierra Leone och Elfenbenskusten. Roland Hunziker, som samordnar efterforskningen i Liberia förklarar hur arbetet med familjeåterförening fungerar.

- Om en familjemedlem känner igen ett barn på en bild och lämnar information om barnet, går vi till en regional databas för att kontrollera att detta stämmer överens med de upplysningar som samlats in från barn som har registrerats i Västafrika.

När väl barnens och familjernas identiteter har kontrollerats hjälper ICRC till med att upprätta kontakten mellan dem, efter att först ha försäkrat sig om att återföreningen sker frivilligt.

ICRC kan även underlätta utfärdandet av resehandlingar och assistera vid resan. Dessutom gör man en uppföljning av återföreningen och att barnen mår bra.

För att arbetet med att återförena familjer ska lyckas krävs en noggrann samordning. Över 200 frivilliga medarbetare från Liberias Röda Kors och medarbetare från ICRC i regionen har ett nära samarbete under hela processen.

Sedan inbördeskrigets slut har ICRC intensifierat sitt arbete med att återförena familjer och för närvarande arbetar man med cirka 1 500 fall av liberianska barn i Västafrika. I medeltal återförenas 15 barn i veckan med sina familjer.

År 2003, återförenade ICRC 2 640 människor över hela världen, de flesta var barn.

På ICRC:s hemsida finns listor över personer som söker sina anhöriga. Läs mer: http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/5B7GTF