Skip to main content

Migration – ett samhällsfenomen som främjar utveckling

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 07:58 CEST

Migration är i grunden något positivt och främjar utveckling. Internationella migranters grundläggande trygghet, rättigheter och behov måste dock alltid säkerställas. Det är ett par av de antaganden som Röda Korset tar med till den globala konferensen i Stockholm i veckan där stater och civilsamhället samlas för att diskutera migration och utveckling och relationen däremellan. I diskussionerna i förberedelserna till denna konferens har också behovet av migrationsrelaterad forskning belysts samt behovet av lagstiftning som möjliggör migration av arbetsskäl.

– Strikt migrationspolitik och fokuseringen på gränser och gränsbevakning främjar inte utveckling utan leder istället till att utvecklingspotentialen många gånger går förlorad. Denna insikt är framträdande och vi måste därför fortsätta att arbeta för en migrationspolitik – nationellt, på EU-nivå och globalt – som möjliggör för människor att göra något alldeles naturligt – nämligen migrera, säger Alexandra Segenstedt, migrationsrådgivare i Röda Korset.

Det finns idag omkring 232 miljoner internationella migranter och majoriteten av dem migrerar mellan länder som ligger på samma utvecklingsnivå. Migration är inte alltid ett symptom på underutveckling och det är inte givet att investeringar i utveckling föranleder färre migrationsströmmar. Migration måste förstås som ett samhällsfenomen, men det är också tydligt att klimatförändringar kommer att ge upphov till allt större påtvingad migration.

– Röda Korset anser att Sverige ska fortsätta arbetet med en lagstiftning som möjliggör migration av arbetsskäl, men måste förstärka skyddet för de migranter som är i landet och arbetar, oavsett deras legala status. I anslutning till arbetskraftsinvandring är det av oerhörd vikt att en enskild som är i behov av internationellt skydd erkänns detta. säger Alexandra Segenstedt.

I dag går startskottet för en vecka där migration, utveckling och global politik kommer att diskuteras och debatteras i Stockholm. Sverige står värd för The Global Forum on Migration and Development (GFMD) vilket är en mellanstatlig, informell plattform för dialog om migration och utveckling. GFMD står utanför FN-systemet men är öppet för alla FN:s medlemsstater. Runt 160 stater deltar i årliga möten som har hållits sedan 2007. I anslutning till staternas årliga möte äger ett möte med aktörer från det globala civilsamhället rum med diskussioner på liknande teman, i syfte att föra in slutsatserna i staternas dialog. Röda Korset har arrangerat tre förseminarier inför den internationella konferensen samt står som värd för att välkomna det globala civilsamhället till Sverige och Stockholm

För mer information och intervju, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801


_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument