Skip to main content

Missing People och Röda Korset samverkar

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 13:00 CEST

För att optimera såväl sökinsatser som frivilligt engagemang vid större kriser och katastrofer inleder nu Missing People och Röda Korset ett samarbete. Gemensamt bidrar organisationerna till en ökad samhällsnytta vid såväl personliga som stora katastrofer.

Det gemensamma syftet med samarbetet är att förbättra stödet till de frivilliga sökarna och omhändertagandet av återfunna försvunna och deras anhöriga. För att kunna hantera situationer som kan uppstå, såväl under som efter en sökinsats, kommer Röda Korset att utbilda frivilliga inom Missing People i Första Hjälpen och Psykologisk Första Hjälpen samt även erbjuda ett långsiktigt krisstöd.

–Bland det svåraste en familj kan råka ut för är när en anhörig försvinner. Missing People gör ett otroligt viktigt arbete och har på kort tid etablerat sig som en viktig nationell krisstödsresurs. Genom vårt samarbete kan Röda Korset bidra till att förbättra stödet till de frivilliga sökarna och omhändertagandet av återfunna försvunna och deras anhöriga, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

Årligen försvinner mellan 300-400 personer i Sverige där en räddningsinsats krävs. Sedan Missing People startade i januari 2012 har fler än 200 sökanden arrangerats. Organisationens styrka är den snabba mobiliseringen och det stora intresset av frivilliga insatser.

–Skälet till att vi sökt samarbete med Röda Korset är att vi vill ge våra sökare bästa tänkbara stöd i samband med våra skallgångar. Målsättningen är dels att i förebyggande syfte kunna utbilda våra frivilliga för att kunna ta de inledande avlastningssamtalen i våra patruller när vi gör fynd, säger Rolf Atterling, utbildningsansvarig på Missing People Sweden. Just nu jobbar vi också på en lösning för att kunna ge anhöriga stöd under och efter ett försvinnande. Det ligger i vårt uppdrag att kunna stötta de anhöriga på bästa möjliga sätt och där vet vi att Röda Korset har mångåriga erfarenheter.

Missing People och Röda Korset planerar just nu för kommande samarbeten. Först prioriteras utbildning i Första Hjälpen eftersom Missing People allt oftare påkallas i skarpa insatser där liv kan räddas.

Kontaktpersoner:
Rolf Atterling, utbildningsansvarig Missing People
Telefon: 0705-46 54 56, rolf@missingpeople.se

Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801, karin.tengby@redcross.se


_________________________________________________
Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                                                               www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument