Skip to main content

Nepal: Röda Korset stöder offren för interna strider

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 15:14 CEST

Internationella rödakorskommittén, ICRC, som arbetar i krigsområden är på plats i Nepal för att hjälpa dem som drabbats av de uppblossande striderna i landet.

Internationella rödakorskommittén (ICRC) har delat ut medicinsk utrustning i Nepal till människor som varit i akut behov av hjälp.

ICRC har kontinuerligt besökt de större sjukhusen i området kring Kathmandu för att göra en bedömning av behoven. De höga antalet sårade som varit i behov av medicinsk vård har gjort att organisationen har försett flera sjukhus, Teaching Hospital, Bir Hospital och Kathmandu Model Hospital, med sjukvårdsutrustning som bandage och kirurgiskt material. Även sjukhusen Mechi Zonal i Jhapaand och Nepals Röda Kors i Pokhara har fått sjukvårdsmaterial. Totalt har utrustning för vård av ungefär 1 000 patienter delats ut.

Sjukhuset Beri Zonal i Nepalgunj och Pokharas sjukhus kommer att få bandage och Första hjälpen-utrustning under de närmaste dagarna.

Enbart i och omkring Kathmandu har Nepals Röda Kors skickat ut ungefär 120 förstahjälpare som tagit hand om cirka 2 000 sårade människor under de senaste dagarna. Även i andra områden har Röda Korset givit första hjälpen till skadade.

Röda Korset gör även upprepade besök till platser där människor hålls i fängsligt förvar. En del av fångarna har fängslats i samband med de nuvarande oroligheterna i landet.

ICRC följer händelseutvecklingen och är redo att vid behov ge ytterligare humanitärt stöd till drabbade.