Skip to main content

Ny lag ger röda korset, halvmånen och kristallen bättre skydd

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2014 17:37 CEST

Idag antog Riksdagen en ny lag som ska skydda de tre rödakorsemblemen – det röda korset, den röda halvmånen och den nya röda kristallen. De som skyddas av dessa emblem är bland annat sårade och sjuka samt civil och militär sjukvård och själavård i väpnade konflikter. Det innebär att personer som bär emblemen eller arbetar under dem alltid ska skyddas, samt att det är förbjudet att angripa fordon, byggnader och utrustning som är utmärkt med emblemen.

Bakgrunden till den nya lagen är det tredje Tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna från 2005 som fastställde den röda kristallen som ett tredje skyddsemblem. Sverige undertecknade protokollet redan 2006, men först idag får vi en svensk lag som säkerställer att även detta emblem ska skyddas och respekteras.

– Idag är en bra dag. Den nya lagen ersätter den gamla från 1953 och kommer förhoppningsvis även bidra till att minska missbruket av användningen av det röda korset i Sverige. Svenska Röda Korset hantera cirka 200 fall årligen av otillåten användning av emblemen. Ofta handlar det om okunskap om att användningen av dessa emblem är tydligt reglerad, men i vissa fall handlar det om medvetet missbruk av emblem i syfte att dra nytta av de kända emblemens varumärke och symbolik, säger Cecilia Tengroth, folkrättsrådgivare i Röda Korset.

Skyddet av och respekten för de tre rödakorsemblemen är ett viktigt led i att säkerställa respekten för den humanitära rätten och skyddet för sårade och sjuka och den personal som vårdar dessa. Om inte emblem respekteras i fredstid riskerar deras skyddsvärde i krigstid att urholkas. Av denna anledning är det staten som äger emblemenen och reglerar hur de får användas. I huvudsak får de endast användas under en väpnad konflikt  för att utmärka skyddade personer eller föremål.  Svenska Röda Korset får också använda emblemet för att visa att en person eller föremål har anknytning till organisationen. Svenska Röda Korset får också använda det röda korset i fredstid, men då tillsamman med namnet Röda Korset i sin logotype.

– Allt missbruk av emblemen är förbjudet. Att till exempel i fredstid använda ett rött kors, eller en symbol som liknar det röda korset, i reklam eller företagslogotyper är förbjudet, säger Cecilia Tengroth. Skyddet av och respekten för det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen är avgörande för upprätthållandet av den internationella humanitära rätten. All felaktig användning av emblemen, även i fredstid, försvagar deras skyddseffekt och försvårar den humanitära hjälpen i väpnade konflikter. Därför är vi på Svenska Röda Korset mycket glada över att vi idag har fått en lag som tydliggör dessa livsräddande emblems värde och skydd.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Cecilia Tengroth, folkrättsrådgivare Röda Korset
Telefon: 08-452 4768

Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4820


_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument