Skip to main content

Ny rapport om saknade efter kriget på Balkan

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 14:30 CEST

Alltjämt saknas 22 500 människor efter kriget i före detta Jugoslavien.

Kan man bli änka utan dödsattest på maken? Hur skriva över vårdnaden om barnen? Och arvet - vem slår fast rättigheterna till det?

Detta är bara några av alla de frågor som familjer vars anhöriga alltjämt saknas efter kriget i före detta Jugoslavien ställs inför. Förutom ovissheten och sorgen, befinner sig familjer i ett legalt ingenmansland, där bristen på rättigheter är stor.

Nyligen presenterade Internationella rödakorskommittén (ICRC) en ny rapport om villkoren för dessa familjer.

Rapporten är resultatet av tre års forskning och analys av ICRC:s delegation i Serbien och Montenegro. Den redovisar de juridiska och administrativa hinder som drabbar familjer till saknade personer, såsom till exempel tillgång till sociala förmåner och pensioner, arv och andra frågor om egendom, vårdnad om barn och svårigheter att få fram dokument som stärker att den saknade dött.

I rapporten finns också förslag till förbättring av administrativa rutiner, förändringar i nuvarande lagstiftning, ett nytt lagförslag om saknade personer och upprättandet av ett avtal mellan stater och områden i tidigare Jugoslavien.

Rapporten, som främst riktar sig till myndigheter, syftar främst till att stärka de drabbade familjernas legala status och kommer att användas som underlag vid ett flertal möten, diskussioner och rundabordssamtal.

Rapporten presenterades i Belgrad i närvaro av regeringsföreträdare, organisationer som företräder familjerna och representanter för nationella rödakorsföreningar.

ICRC har arbetat med familjer vars anhöriga saknas sedan kriget i före detta Jugoslavien bröt ut i början av 1990-talet.

Främst har organisationen varit behjälplig när det gäller att bistå familjerna i deras lagstadgade rätt att få reda på vad som hänt deras saknade anhöriga. ICRC och de nationella rödakorsföreningarna har tagit emot mer än 32 000 förfrågningar om efterforskning av saknade.

Mer än 22 500 av dessa fall är alltjämt olösta, merparten av dem handlar om civila som försvunnit.

För ytterligare information, kontakta:
Daniela Nikolic, ICRC Belgrade, tel + 381 11 3441 522
Maude Fröberg, pressekreterare, tel 073-040 48 01