Skip to main content

Ny resolution från FN:s Säkerhetsråd: Stark vilja att stärka skyddet för sjukvården

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 21:30 CEST

Varje dag dör tusentals människor i brist på sjukvård, mediciner och vaccin. En avgörande orsak är att sjukvården angrips i dagens väpnade konflikter. Bara under senaste dagarna har sjukhus och kliniker i syriska Aleppo attackerats och patienter och personal dödats, trots att detta strider mot internationell humanitär rätt.

I dag har FN:s Säkerhetsråd antagit en resolution som stärker skyddet för sjukvård i krig.

.– Det är hög tid att på nytt bekräfta att även krig har regler. Därför sänder Säkerhetsrådets resolution en viktig signal. Den erkänner betydelsen av internationell humanitär rätt och det faktum att sjukvården är okränkbar, säger Melker Måbeck, internationell chef på Svenska Röda Korset.

.– Genom denna resolution visar rådets medlemmar för världen att attacker mot sjukvården är ett allvarligt problem som måste åtgärdas på högsta nivå och det krävs brådskande åtgärder för att Genèvekonventionerna ska efterlevas.

Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen har tillsammans med andra humanitära organisationer och samarbetspartners dokumenterat angrepp mot sjukvården i krig och därefter bedrivit påverkansarbete mot staterna för att stärka skyddet mot sjukvården i väpnade konflikter. När ambulanser demoleras, sjukhus bombas och läkare dödas har det konsekvenser för civilbefolkningens väl och ve i årtionden.

.– Det är avgörande att de som attackerar sjukvården ställs till svars och lagförs. För att detta ska ske måste inhemsk lagstiftning vara tillämplig när det gäller skydd av sjukvårdspersonal och sjukhus. Allt i enlighet med vad Genèvekonventionerna, krigets lagar, föreskriver, och detta är några av åtgärderna vi önskar att staterna vidtar, säger Melker Måbeck.

För mer information, vänligen kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4802

Fredrik Hammarbäck, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4892

_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820