Skip to main content

Ny TNS-Sifo: Många i Sverige vill ställa upp som medmänniskor

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2013 10:00 CEST

72 procent av Sveriges befolkning vill ställa upp som medmänniskor och hjälpa dem som kommit till Sverige på flykt från krig och oroligheter runt om i världen. Det visar en undersökning som TNS-Sifo har gjort på uppdrag av Svenska Röda Korset. Hela 66 procent av de tillfrågade, vars svar presenteras både på riks- och länsnivå, tycker också att det är viktigt att lokalsamhället är involverat i mottagandet av asylsökande.

─ Det är väldigt glädjande att se hur stark viljan att bidra medmänskligt för människor som flytt är i Sverige. Undersökningen bekräftar det jag hela tiden möter när jag träffar handlingskraftiga rödakorsare runt om i landet. Det finns en stor vilja att hjälpa till, säger Eva von Oelreich, ordförande i Svenska Röda Korset.

De som tydligast uttrycker en vilja att ge ett medmänskligt stöd är kvinnor. 81 procent av kvinnorna vill stötta och hjälpa utsatta med materiell hjälp, exempelvis skänka leksaker, eller genom aktiviteter som läxhjälp, språkträning eller samhällsinformation. I gruppen unga (15-34 år) tycker 69 procent att lokalsamhället har en viktig roll i mottagande av asylsökande. 

─ Många frivilliga arbetar redan idag med att stötta nyanlända, men det är tydligt att det finns mer engagemang att ta tillvara. Röda Korset måste bli ännu bättre på att visa på hur man kan engagera sig och på ett enkelt sätt bidra som medmänniska till att asylsökande får en bra start i det nya landet.  Världen kan inte få för många medmänniskor, säger Eva von Oelreich.

Antalet asylansökningar har ökat med 29 procent första kvartalet 2013 enligt statistik från Migrationsverket. Röda Korsets frivilliga arbetar på olika sätt för att möta asylsökandes behov runt om i landet.

Många lokala rödakorskretsar har skapat mötesplatser för asylsökande då behovet av socialt stöd är mycket stort. Mötesplatserna erbjuder ett naturligt sätt att lära känna lokalbefolkningen och på så sätt lättare få en väg in i samhället. I en kartläggning som Röda Korset gjorde förra året framgick att nyanlända har stort behov av läxhjälp och av att träna svenska. På 189 orter i Sverige bedriver idag Röda Korset läxhjälp och på 112 platser har man aktiviteter för språkträning.

På flera håll arbetar Röda Korset även med att stötta ensamkommande flyktingbarn. 

─ Det som sker i andra delar av världen påverkar även oss i Sverige, det ser vi inte minst genom de människor som kommit hit på grund av kriget i Syrien. Tack och lov känner inte medmänsklighet av några landsgränser. Ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof, varken i katastrofen på andra sidan jordklotet eller vid ankomsten till Sverige, säger Eva von Oelreich.

Undersökningen har genomförts under maj månad.Värt att notera är att i Jämtland, Blekinge och Gotlands län är befolkningsunderlaget för litet för att kunna dra hållbara statistiska slutsatser från undersökningen, men man kan se en tydlig tendens.

Följande representanter för Röda Korset kan kontaktas regionalt:
Regionråd Mellan: Gunnar Ström,mobil:070-239 87 32

Region Gotland: Göran Wahlqvist, mobil: 0706-45 83 07
Region Norra Norrland: Lennart Ohlsson, mobil: 070-227 88 41
Regionråd Södra Norrland: Birgith Wiklund Molberg, mobil: 070-399 93 77
Regionråd Mitt: Stefan Johanson, mobil: 070-677 02 11
Regionråd Stockholm: Helena H Hallin, mobil: 070-605 86 26
Region Syd: Sven-Erik Sjöstrand, mobil: 076-854 19 85
RegionVäst: Birgitta Lundehed, mobil: 070-684 32 50
Regionråd Sydost: Britt Dicksson, mobil: 070-856 15 83
Regionråd Göta: Anders Syd, mobil: 070-208 64 17

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 48 20 

_________________________________________________
Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                                                               www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument