Skip to main content

Över 72 miljoner människor ofrivilligt på flykt

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 13:01 CEST

Över 72 miljoner människor tvingas idag på flykt undan våld och konflikt, katastrofer, politiska omstörtningar och storskaliga utvecklingsprojekt. Av dessa befinner sig omkring 20 miljoner i ett långvarigt tillstånd av ofrivillig förflyttning. Det konstaterar Röda Korset i World Disasters Report 2012, som i årets upplaga ger en djupare analys av migrationens orsaker och konsekvenser.

Rapporten understryker det enorma pris som människor och samhällen måste betala för påtvingad migration och efterlyser kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med diskriminering och brist på efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

− Utvecklingen i Europa är oroande, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset. Allt strängare och utvidgade gränskontroller hindrar människor som kan ha ett reellt skyddsbehov från att komma in i Europa och utöva sin rätt att söka och få internationellt skydd.

 − I vårt dagliga arbete möter Röda Korset människor i en ytterst utsatt situation. Det rör sig bland annat om barn, många av dem ensamma, tortyrdrabbade och papperslösa. Men oavsett om en människa befinner sig på flykt eller har utnyttjats och kränkts, så besitter vi alla universella mänskliga rättigheter. Det är därför som vi kämpar för rätten till vård för asylsökande, gömda och papperslösa, säger Ulrika Årehed Kågström.

Enligt World Disasters Report 2012 söker sig allt fler påtvingade migranter till städerna och inte till flyktingläger.

− Migration till städerna är förvisso inte en ny trend, men antalet människor som berörs ökar i omfattning. Och utan stöd tvingas dessa ofrivilliga migranter söka sig till enklare och oplanerad stadsbebyggelse utan varken vatten eller avlopp, och som ofta ligger i områden känsliga för översvämningar och andra typer av faror. I stadsmiljöer riskerar migranter dessutom att utsättas för olika former av kriminalitet och könsrelaterat våld, säger Ulrika Årehed Kågström.

World Disasters Report 2012, som utges av Internationella rödakors- och rödahalvmåne-federationen (IFRC), innehåller även statistik över det gångna årets katastrofer. 2011 inträffade 336 naturkatastrofer, vilket var den lägsta siffran på ett årtionde. Inte desto mindre omkom 31 105 människor varav 19 846 människor i jordbävnings- och tsunamikatastrofen i Japan. När gäller skador förstördes värden för 365,5 miljarder US dollar, vilket var den högsta summan på tio år.

För mer information, vänligen kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 072-741 48 02

 

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument