Skip to main content

Pakistan - 6 månader efter jordbävningen

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 11:00 CEST

Räddningsarbetet efter jordbävningen var framgångsrikt, trots att hotande vinterkyla, svårforcerad terräng och inledande brist på pengar försvårade arbetet.

Den kraftiga jordbävningen i Pakistan för sex månader sedan dödade över 73 000 människor och gjorde fler än 3,5 miljoner hemlösa. Området som drabbades är cirka 28 000 kvadratkilometer stort, ligger isolerat och har en oländig terräng. På flera sätt blev denna hjälpoperation en av de svåraste för de humanitära hjälporganisationerna, inklusive Röda Korset.

Tidpunkten för katastrofen gjorde att hjälparbetarna snabbt måste få fram hjälp till tiotusentals människor i bergsbyarna före vintern. Det var svårt att ta sig fram i den bergiga terrängen och några vägar var enbart framkomliga med små lastbilar eller med mulor. En del isolerade områden kunde enbart nås med helikopter.

I början av operationen gjorde bristen på pengar att många organisationer tvingades ta ekonomiska risker för att inte hjälparbetet skulle avbrytas. Efterhand började dock allt fler bidrag att komma in till bland andra Röda Korset.

- Svenska Röda Korsets bidrag till katastroffasen, då målet varit att rädda liv och undvika epidemier, har varit mycket stort - cirka 70 miljoner kronor. Detta mycket tack vare generöst stöd från allmänheten, vilket vi är jätteglada för. Vårt stöd har bidragit väl till att insatsen lyckats så bra, säger Nina Paulsen, programsamordnare för Sydasien.

Framgångsrikt hjälparbete
Trots alla svårigheter, blev ändå hjälpoperationen i Pakistan framgångsrik. Uthålligheten hos de drabbade och det outtröttliga arbetet hos hjälparbetarna spelade en avgörande roll för att förhindra att människor dukade under på grund av sjukdom och köld. Under de senaste sex månaderna har Pakistans Röda Halvmåne tillsammans med Internationella Röda Korset delat ut 18 000 ton med katastrofhjälpsartiklar till 740 000 människor i Pakistan.

Stöd behövs till återuppbyggnaden
Fortfarande behövs omvärldens stöd för att hjälpa till med återuppbyggnaden. Nu när våren har kommit och återhämtningsfasen är i full gång måste hjälpen inriktas på att underlätta för människor att åter bygga upp sin tillvaro, sina samhällen och beredskapen inför framtida katastrofer.

- I den långsiktiga återuppbyggnadsfasen kommer vi att prioritera stöd inom projekt som syftar till att förbättra vatten och sanitet, lokala hälsoprojekt gentemot utsatta grupper som kvinnor och barn samt projekt som bidrar till att de drabbade kan bygga upp sina hem och få möjlighet att försörja sig själva igen. Det kan handla om verktyg och material till husbyggen, att dela ut symaskiner, redskap eller djur för att komma igång med till exempel jordbruk igen, säger Nina Paulsen.

För ytterligare upplysningar, kontakta Erik Olsson, pressekreterare, telefon: 0730-404801