Skip to main content

Projekt tar vara på vattnet i Eritrea

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 15:45 CET

Röda Korset arbetar för att ge människor större möjligheter att klara torkperioder. Genom att bättre ta vara på regnvatten och informera om vikten av rent vatten ska fler liv kunna räddas.

Eritrea är en ung nation som bara har varit självständigt i drygt 10 år. Under dessa år har landet varit inblandat i återkommande gränskonflikter med grannlandet Etiopien. Båda länderna har drabbats av långvarig torka och matbrist för de fattigaste människorna.

Röda Korset har sedan ett par år arbetat med att hjälpa människor som drabbats av torkan i Eritrea. Dels genom att dela ut mat när bristen varit akut, dels genom att försöka komma tillrätta med ett av de mest grundläggande problemen - bristen på vatten.

Dammar samlar upp regnvattnet
Röda Korset i Sverige har deltagit i ett projekt som ska hjälpa till med att bevara grundvattnet. Eritrea är ett bergigt land som tillsammans med de långa torkperioderna gör att regnet - när det äntligen kommer - forsar ut i strida floder och drar med sig det bördiga ytskiktet. En metod har utvecklats, där vattnet däms upp och samlas i dammar så att det får tid att sjunka ner i jorden och fylla på grundvattnet. På så sätt ligger den bördiga jorden kvar och brunnar som sinat fylls åter på.

Rent vatten förebygger sjukdomar
Staffan Wiking som är Röda Korsets samordnare för Eritrea har just återvänt därifrån.

- Eritrea är ett exempel på ett land där folk verkligen engagerar sig för att förbättra sin situation. Alla hjälper till med att bygga dammarna och ser till att laga dem om det skulle uppstå någon läcka.

- Genom att Röda Korset arbetar nära lokalbefolkningen finns även möjligheter att informera om hur viktigt det är att dricksvattnet är rent, fortsätter Staffan Wiking.

Att undvika vattenrelaterade sjukdomar som till exempel vanliga diarréer är framförallt viktigt för att rädda barnen. Vanliga förebyggbara diarrésjukdomar skördar många barns liv genom att barn snabbare än vuxna drabbas av uttorkning.

Första hjälpen ingår i beredskapen
Många ungdomar har lärt sig första hjälpen och deltar i förstahjälpengrupper i samband med offentliga tillställningar som sportevenmang och karnevaler. De hjälper också till som frivilliga i ambulanser.

Och skulle det värsta hända igen - att landet åter hamnar i krig, finns dessa ungdomar för att kunna hjälpa dem som drabbas av krigets fasor.