Skip to main content

Regeringens förslag slår hårt mot de redan utsatta

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2015 19:23 CET

Regeringen föreslår en tillfällig lagstiftning för att få fler flyktingar att söka asyl i andra länder. Flyktingsituationen i Sverige och Europa har inga enkla lösningar och självklart måste vi lyssna när samhällsfunktioner slår larm. Men regeringens förslag riskerar att slå hårt mot de redan hårt utsatta och påtagligt försämra möjligheterna till integration.

- Vi har ett allvarligt läge i världen där människor flyr från krig och katastrofer. Trycket har varit stort på Sverige de senaste månaderna vilket har ställt stora krav på ansvariga politiker, myndigheter och civila samhället. Men regeringens förslag riskerar att slå hårt mot de redan hårt utsatta och påtagligt försämra möjligheterna till integration, eftersom tillfälliga uppehållstillstånd och avsaknad av rätt till familjeåterförening skapar oerhörd otrygghet och stress, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

Röda Korset är också bekymrade över att lagstiftningen ska gälla i tre år.

- Det är en väldigt lång tid, och kommer att få svåra humanitära konsekvenser för många barn och vuxna som befinner sig på flykt.Röda Korset möter dagligen människor som är förtvivlade eftersom de får vänta i år på att få återse sin familj, Ulrika Årehed Kågström.

Ulrika Årehed Kågström varnar också för att alternativa skyddsbehövande, en stor grupp som i många fall är syrier, inte ska omfattas av familjeåterförening, vilket i praktiken innebär att man tvingar bland annat hela syriska familjer ut på Medelhavet för att kunna söka skydd i Europa.

Förslaget begränsar vidare möjligheterna till familjeåterförening så mycket att rätten i princip kommer att bli obefintlig.

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820