Skip to main content

Regn och Röda Korset får Emilda att hoppas

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 13:44 CET

Tillräckligt med regn skänker hopp om att människor så småningom ska kunna skörda sin egen mat. Men tills dess finns ett akut behov av matbistånd och Röda Korset vädjar om stöd till Afrika.

Vetskapen om att det snart kommer att finnas något att skörda i Bindura fyller Emilda med en förnyad känsla av hopp.

- Jag ser fram emot den dag då jag kan skörda min egen mat, säger hon.

Emilda var under större delen av förra året beroende av allmosor och matpaket från Zimbabwes Röda Kors. Annars hade hon inte kunnat försörja sina sjuka döttrar och tio barnbarn i ett trerumshus i Chipadze i Bindura, nordöst om Harare. Hon har stora förhoppningar om att hon inom några månader ska kunna skörda sin egen mat. Regnsäsongen verkar kunna ge mycket mer regn än tidigare år.

- De senaste två åren var svåra för oss eftersom vi inte fick tillräckligt med regn. Jag skördade bara fyra säckar med majs som räckte i tre månader, säger Emilda.

Sedan maj 2005, har familjen överlevt på gåvor från välgörare, men när tillgångarna minskar, drabbar hungern även de mer välbeställda. Människor har tagit till allt som funnits att äta, men det har inte varit tillräckligt för Emildas sjuka döttrar.

För tre månader sedan fick hon majsfrön och gödsel från Zimbabwes Röda Kors och är nu lite mer optimistisk.

- När jag ser min gröda, ser jag hopp och ibland gråter jag av glädje, säger hon. Jag hoppas bara att regnet fortsätter så att majsen kan mogna, tillägger hon med ett brett leende.

Emildas berättelse kan tjäna som ett gott exempel för fler än 12 miljoner människor i södra Afrika som är i akut behov av att få något att äta.

Röda Korset oroas över för litet stöd till Afrika
Internationella Röda Korset uttrycker sin oro över den svaga responsen på vädjan, eller appellen, om stöd till de hungrande i Afrika som skickades ut i oktober 2005.

- Generellt har det regnat mycket i regionen denna odlingssäsong och det finns hopp om att människor kan odla sin egen mat, förutsatt att de får hjälp med utsäde och gödsel i rätt tid, säger Kanongodza, ansvarig för Röda Korsets matsäkerhetsappeller i södra Afrika.

Men Kanongodza är snabb att påpeka att även om jordbruksstöd är vitalt, kvarstår Internationella Röda Korsets oro över den allvarliga bristen på mat i många delar av regionen, i synnherhet Zambia, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland, Lesotho och några delar av Namibia.

- Vi börjar blir ännu mer oroliga, särskilt under dessa bistra tider. Om medelinkomsten har sjunkit bland utsatta människor, är situationen för föräldralösa, hiv- och aidssjuka, äldre och handikappade ännu svårare, säger Kanongodza.

Han vädjade till givare och det internationella samfundet att bidra till akut mathjälp.

- Efter vad jag har sett hittills, verkar det som om det kommer att bli bättre skördar i de flesta av regionens länder, säger han. Generellt har det regnat mycket i området. Men en del länder har drabbats av översvämningar som har förstört skördar och egendom, speciellt i Malawi där omkring 100 000 människor har blivit hemlösa.

Hjälpen behövs nu
Kanongodza vidhåller att det finns skäl att vara hoppfull, men bara om samhällena får hjälp i god tid.

- Det är inte för sent att bidra eftersom den svåra perioden är nu. All tillgänglig mat är utom räckhåll för de fattiga eftersom priserna är tre gånger högre än tidigare. I svåra tider som dessa, räknas all hjälp och inget bidrag är för litet, avslutar Kanongodza.