Skip to main content

Riv upp lagförslaget - inte familjer

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2016 17:11 CEST

I dag har 800 Röda korsare samlats på 10 platser runt om i landet. Tillsammans har man enats om följande uttalande:

Flyktingar och skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige kommer att få tidsbegränsade uppehållstillstånd på upp till tre år i stället för permanenta uppehållstillstånd. Det framkommer av regeringens förslag som riksdagen ska ta ställning till inom kort.

Röda Korset är djupt oroat över den här nya lagen som ska gälla från 20 juli och tre år framåt. Nu får den som flytt till Sverige vänta i flera år på att få återförenas med sina barn, sin make eller maka. Vissa grupper kommer inte att kunna återförenas med sina familjer över huvud taget. Åtminstone inte så länge den här lagen gäller.

Vi ser en stor risk att de anhöriga som fortfarande befinner sig i kriget i Syrien och andra krigsdrabbade länder nu beger sig ut på den livsfarliga resan över Medelhavet. Det skapar också en oerhörd otrygghet och stress för den som sitter på ett asylboende att inte veta när man får återse sin familj.

Röda Korset har en viktig roll i flyktingmottagandet. Vi arbetar bland annat med hälso- och integrationsfrämjande insatser i asylmottagandet, med ensamkommande barn, med efterforskning och familjeåterförening samt med vård och behandling av traumatiserade och torterade. Vi möter dagligen människor som är förtvivlade eftersom de får vänta i år på att få återse sin familj. Kommuner, arbetsförmedlare och gode män hör av sig till Röda Korset med frågor om familjeåterförening och vittnar om hur det kan vara svårt eller omöjligt att tillgodogöra sig etableringsinsatser om man inte vet vad som hänt ens familj eller om ens barn inte är i säkerhet.

Rätt till familjeåterförening är alltså en avgörande hälso- och etableringsfråga. Och ytterst handlar detta om liv och död! Riv upp lagen, inte familjer.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Hammarbäck, pressekreterare, Röda Korset
Telefon: 08-452 4892


_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820