Skip to main content

Röda Korset återupptar matutdelning i Somalia efter flyganfall

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 17:14 CET

Internationella rödakorskommittén (ICRC) har återupptagit matutdelningen till 6 000 människor som tagit sin tillflykt till ett läger i  Jilib i södra Somalia. Matutdelningen, som sker i samarbete med Somaliska Röda Halvmånen, fick tillfälligt avbrytas efter en flygraid mot lägret i vilken ett antal människor dödades och skadades.

– ICRC och Somaliska Röda Halvmånen påminner alla parter i konflikten om deras skyldighet att skydda civilbefolkningen, säger Pascal Mauchle, delegationschef för ICRC i Somalia. Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att undvika och i alla händelser minimera tillfällig förlust och skada av civila liv. Detsamma gäller angrepp mot civila objekt. ICRC påminner också om att humanitära hjälparbetare måste respekteras och skyddas.

Efter flygraiden undsatte frivilliga från Somaliska Röda Halvmånen skadade med förstahjälpen och bistod med att förflytta dem till sjukvårdsinrättningar utanför lägret. ICRC bidrog med medicin och sjukvårdsutrustning så att skadade kunde behandlas.

Matutdelningen i Jilib är del av en större nödhjälpsinsats med syfte att bistå 1,1 miljoner människor som flytt undan torka och konflikt i de mest utsatta områdena i centrala och södra Somalia.

För ytterligare information, kontakta:
Yves Van Loo, ICRC Somalia
Telefon: +254 736 084 015

Nicole Engelbrecht, ICRC Geneva
Telefon: +41 22 730 22 71 eller +41 79 217 32 17

Maude Fröberg
, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 48 02


_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument