Skip to main content

Röda Korset hjälper människor på flykt från Burundi

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 13:00 CEST

Hundratusen människor har flytt från Burundi till grannländerna på grund att det politiska läget i landet. Röda Korset finns på plats i grannlandet Tanzania för att säkra tillgången på sanitet för att minska risken för att sjukdomar sprids.

- Människor jag mött i flyktinglägren är svaga och trötta. De har gått långt med lite mat och ofta orent vatten och är i dåligt skick. Många av dem är barn, och de har lägre motståndskraft mot sjukdomar. Kolera har skördat många liv i samband med ett utbrott av sjukdomen den senaste tiden, och just barn kan inom någon timme drabbas av kolera och diarré om de inte får rent vatten, säger Patrick Fox, Röda Korset, som leder ett arbetsteam på plats i Tanzania.

En stor del av de som flytt från Burundi har tagit sig till Tanzania och den humanitära situationen för flyktingarna är svår. Det är brist på tak över huvudet, rent vatten och tillgång till sjukvård. 70 procent av flyktingarna är barn under 18 år, många utan föräldrar.

Röda Korset finns på plats med frivilliga, personal och utrustning för ge första hjälpen och se till att det finns latriner, duschar och lösningar för att leda bort smutsigt vatten samt bidra med lösningar till ett bättre omhändertagande av avfall.

- Sanitet är A och O för en god hälsa. Vi arbetar för att försöka skapa bra hygieniska förhållanden i flyktinglägret. Tält har satts upp men nu måste vi arbeta snabbt för att se till att latriner byggs och att system för att leda bort avloppsvatten finns på plats. Vi i Röda Korset arbetar för att hjälpa de flyktingar som finns på plats med de grundläggande behoven, för att vara beredda om det kommer fler, säger Patrick Fox.

Svenska Röda Korset har skickat ett team bestående av experter och utrustning inom vatten och sanitet till Tanzania. Modulen är ett standardiserat paket av utbildad personal och utrustning, redo att sättas in med kort varsel vid en katastrof.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:

Presstjänsten: 08 - 452 48 20

Stöd genom Röda Korsets fond Katastrofhjälpen:

Genom Röda Korsets fond Katastrofhjälpen kan du hjälpa dem som flytt från Burundi. Sms:a AKUT 100 till 72 900 så bidrar du med 100 kronor till Röda Korsets fond Katastrofhjälpen. Du kan också skänka pengar genom Röda Korsets hemsida recross.se. Pengarna via Katastrofhjälpen går främst till att säkra tillgången på sanitet och toaletter för att minska risken för att sjukdomar sprids.

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820