Skip to main content

Röda Korset inviger mobilt trauma-team för asylsökande

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 16:22 CET

Behov av vård för den som lider av trauma från tortyr, väpnad konflikt och förföljelse ökar. Men dessvärre är tillgången på specialistvård begränsad, både ifråga om resurser och närhet till behandlingscenter.

Nu inviger Röda Korset sitt mobila trauma-team i Restad Gård i Vänersborg för att möta dem som behöver hjälp att bearbeta svåra erfarenheter.

Bland nyanlända finns de som tvingas leva med dagliga flashbacks från obeskrivliga situationer, förnedring och smärta. Något som orsakar sömnlöshet på natten eller olidlig huvudvärk på dagen. Under den långa väntan på asyl känner många också en stigande oro för nära och kära som ofta är kvar i hemlandet. Detta påverkar allvarligt möjligheterna att få fotfäste i en ny tillvaro.

– På flera håll är köerna till behandling längre än ett år och detta är inte acceptabelt. Dessutom är tillgången till behandling ojämlikt fördelad över landet med flera regioner som utgör ”vita fläckar” – fullständigt utan tillgänglig specialistbehandling för dem som behöver vård, säger Peter Hagman, verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter i Skövde.

Den var den lokala rödakorsföreningen som uppmärksammade behovet av stöd och vård för boende på anläggningsboendet Restad Gård utanför Vänersborg.

– Detta är ett av Europas största asylboenden och tack vare våra volontärer på plats kunde vi snart identifiera ett faktiskt behov av trauma-vård. Detta kräver dock andra resurser än dem som vi har för vardagliga aktiviteter för asylsökande, säger Marianne Barrljung, ordförande för Röda Korset i Vänersborg.

Det mobila behandlingsteamet vid asylboendet Restad Gård är knutet till Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde. En psykoterapeut och en fysioterapeut ingår i teamet som beviljats stöd på två miljoner kronor från Västra Götalandsregionen. Om projektet slår väl ut kan modellen komma att användas på andra håll i Sverige.

Verksamheten inleddes på försök i november och formaliseras nu alltså med en officiell invigning den 11 februari.

– Vi möter varje dag boende på Resta Gård. Många mår dåligt och bär på smärtsamma erfarenheter. Patienter kommer också från primärvården och Socialtjänsten. Vi kan redan nu konstatera att vi hade kunna ta emot fler om mobil-teamet även gällt patienter med uppehållstillstånd, men nu är det asylsökande som vi vänder oss till, säger Peter Hagman.

Svenska Röda Korset har drivit behandling för krigsskadade och torterade i över 30 år. Varje år tas mer än 1 500 patienter emot för behandling på organisationens sex behandlingscenter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Skövde, Skellefteå och Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hagman, psykoterapeut, Röda Korsets behandlingscenter Skövde, tel: 0500-424992
Marianne Barrljung, ordförande i Rödakorskretsen i Vänersborg, tel: 070-8404514
Maude Fröberg, pressekreterare 08-452 48 02

_________________________________________________
Röda Korset finns i 190 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820