Skip to main content

Röda Korset lämnar över drift av äldreboende i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 09:00 CEST

Avtalen mellan stiftelsen Rödakorshemmet och Stockholms stad av två äldreboenden i centrala Stockholm, St Eriks äldreboende och Kattrumpstullen, löper ut i september 2013. Stiftelsen kommer inte att ansöka om förlängning av avtalen för driften.

– Vi kommer inte att vilja förlänga avtalen utan staden får engagera någon annan aktör när våra avtal löper ut. Det har varit svårt att få ekonomin att gå ihop och i måndags tog styrelsen inriktningsbeslutet. Vi kommer att verka för ett smidigt överlämnande så att våra boende och deras anhöriga inte påverkas negativt. De som idag är anställda hos oss kommer att kunna fortsätta sitt arbete inom en för välfärdssamhället viktig verksamhet med en ny entreprenör, säger Marie Pernebring, styrelseordförande i Stiftelsen Rödakorshemmet.

Rödakorshemmet är en anknuten stiftelse till Svenska Röda Korset. Stiftelsens styrelse tog inriktningsbeslutet måndagen den 15 oktober. Personalen har informerats och boende och anhöriga informeras löpande. På Kattrumpstullen och på St Eriks äldreboende finns 127 boende och 230 personer är anställda inom enheterna.

Beslutet att inte driva äldreboende går i linje med Röda Korsets nya nationella inriktning där annan vård och omsorgsverksamhet prioriteras.

– Röda Korsets arbete ska i första hand koncentreras till människor som drabbas av kriser och katastrofer. Den vård som vi bedriver i Sverige fokuserar i första hand på rehabilitering av torterade och krigsskadade, säger generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Svenska Röda Korset har behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm, Malmö, Uppsala, Skövde och Skellefteå och i Stockholm och Göteborg finns vårdmottagningar för papperslösa.

Stiftelsen Rödakorshemmet driver Röda Korsets sjukhus i Solna med inriktning på olika slag av specialiserad rehabilitering. Lymfödemenheten, onkologisk rehabilitering och gåskola för benamputerade är några av verksamheterna. Inom stiftelsen finns också Röda Korsets Högskola med både grundutbildning och specialistutbildning för sjuksköterskor.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Pernebring, styrelseordförande i stiftelsen Rödakorshemmet
Telefon: 070-754 60 03

Karin Tengby, pressekreterare Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 48 01

 

 

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument