Skip to main content

Röda Korset: Mer kan göras för världens migranter

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 07:04 CET

Världens stater kan göra mycket mer för att minska de antal migranter som varje dag dör på flykt undan konflikter och katastrofer eller i jakt på ett bättre liv. Röda Korset vill därför på den internationella migrationsdagen påminna om att det är mer angeläget än någonsin att skapa fler möjligheter för laglig och säker migration och att söka asyl.

Det är i år två år sedan som den Internationella rödakors- och halvmånerörelsen tillsammans med världens stater antog en avsiktsförklaring med syfte att förbättra skyddet för alla migranter, oavsett legal status, och för att skapa åtgärder för att minska utsattheten hos världens migranter.

De enskilda staterna uppmanades 2011 att se över hur de tar emot migranter vid sina gränser. Att de i enlighet med internationell rätt ska ge migranterna skydd, skydda deras värdighet och tillgodose grundläggande behov och rättigheter, så som familjeåterförening och humanitär hjälp.

Om två år är det dags att följa upp avsiktsförklaringen och Röda Korset ser att det finns mycket kvar att göra. Bland annat måste betydligt mer göras både på regional och internationell nivå för att garantera att asylsökande och migranter inte tvingas tillbaka till ett land där de inte tillförsäkras skydd mot förföljelse, tortyr eller annan kränkande behandling, samt för att garantera deras rätt att söka asyl.

Oavsett legal status omfattas alla migranter av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Alla människor har rätt till en rättssäker prövning och att vid behov få asyl. Det skydd som gäller för särskilda grupper, såsom flyktingar, asylsökande, offer för människohandel, statslösa och migrantarbetare måste användas och åberopas utan diskriminering. Varje migrants individuella behov ska tillvaratas och erkännas, men samtidigt ska det inte skapas hierarkier mellan olika grupper av migranter.

Få människor som migrerar är ute efter välgörenhet. De vill, som de flesta andra, leva sina liv i trygghet, ha rätt att arbeta fria från den diskriminering eller de övergrepp som oftast ligger till grund för att de tvingas migrera från början. Det behövs därför säkrare och fler lagliga möjligheter för att migrera.

Den globala migrationen är en resa med hoppet som mål, men det är också en resa med många risker. Bakom rubrikernas dramatik och starka bilder på människor i rörelse mellan länder, finns personliga historier fulla av mod, tragedi och medmänsklighet. Människors hopp är för det mesta osynligt.

Tillsammans med hela den Internationella rödakors- och halvmånerörelsen uppmanar Svenska Röda Korset världssamfundet och alla världens regeringar att göra mer för att adressera det akuta behovet av skydd för de mest utsatta migranterna.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Erik Halkjaer, pressekreterare Röda Korset. Telefon: 08-452 48 02

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument