Skip to main content

​​Röda Korset och Bring stärker svensk krisberedskap

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 07:53 CET

Foto: Anders Jansson/Röda Korset

Genom ett nytt avtal med Bring stärker Röda Korset organisationens förmåga att bistå människor som drabbats i händelse av en samhällskris.

Röda Korset ingår ett nytt samarbete med logistikföretaget Bring, som genom ett nytt avtal blir en nationell beredskapspartner.Tillsammans stärker parterna förmågan att snabbt kunna bistå fler människor i händelse av en samhällskris genom samverkan inom lagerhållning, transporter och utbildning av beredskapsvolontärer.

- Vi ser mycket fram emot vårt nya samarbete med Bring. För att hantera kriser och katastrofer kommer vi att behöva jobba mycket bredare i samhället framöver. Myndigheter, frivilligorganisationer och företag måste tillsammans hitta nya former för att hantera de många gånger oförutsägbara utmaningar samhället ställs inför, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset.

Bland annat kommer Bring på åtta platser runt om i landet att tillhandhålla ytor i sina lagerterminaler för Röda Korset att lagra beredskapsmaterial. Det kan röra sig om filtar, västar, ficklampor och första hjälpen-utrustning, som kan komma till användning i händelse av en samhällskris.

I samarbetet under den nationella insatsen för att stödja räddningsarbetet vid de svåra skogsbränderna i somras, kunde Röda Korset och Bring tillsammans bidra med transporter av förnödenheter som sängar, sängkläder, munskydd, arbetskläder, första hjälpen-kit, mat och dryck till drabbade i bland annat Ljusdal och Sveg.

- När krisen väl inträffade fanns det ingen tvekan från Bring om att ställa upp. De saker, personer och gods som kom på rätt plats ute i skogen, hade aldrig nått dit om vi inte hade fått hjälp av Bring. Och detta innan vi hade ett samarbetsavtal på plats, säger Martin Ärnlöv.

Som en del i samarbetet mellan Röda Korset och Bring kommer ett stort antal medarbetare i företaget utbildas i första hjälpen och krisstöd.

- Vi kommer att utbilda ett stort antal medarbetare i första hjälpen och krisstöd. Eftersom vi finns på många orter runt om i landet och har många medarbetare ute på vägarna har vi goda möjligheter att snabbt vara på plats vid en krissituation, säger Thomas Tscherning, koncerndirektör, Bring.

Sedan tidigare har Röda Korset tre nationella beredskapspartners; Hertz, SJ och Preem.

I samband med den nationella krisberedskapsinsatsen som Röda Korset bedrev för att stödja räddningsarbetet med anledning skogsbränderna, bidrog Röda Korsets företagskontakter med tjänster och produkter till ett värde av över två miljoner kronor.

Röda Korset skalar nu upp beredskapsarbetet med målet att ha 20 000 frivilliga beredskapsvolontärer år 2025. Det finns stora möjligheter för företag att bidra till och samarbeta med Röda Korset. Ta kontakt med foretag@redcross.se för att utveckla ett samarbete eller bidra med finansiering till Röda Korsets beredskapsarbete.

Vid medieförfrågningar, kontakta:

_________________________________________________
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820