Skip to main content

Röda Korset och Cecilia Malmström uppmanar Sverige att följa andra länders asylhantering

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2010 16:54 CEST

Röda Korset får medhåll från EU-kommissionären Cecilia Malmström att stoppa överföringarna av asylsökande till Grekland. I Ekots lördagsintervju är Cecilia Malmström, som ansvarar för flyktingfrågor i EU-kommissionen, mycket tydlig med sitt besked till EU:s medlemsländer.

– Det är fasansfullt, jag har träffat de här människorna, de bor tretton stycken i en garderob, säger Cecilia Malmström radiointervjun.

Dublinförordningen bygger på grundtanken att den asylsökande ska få samma prövning av sin asylansökan oavsett var inom unionen den behandlas, men idag ser verkligheten helt annorlunda ut. Bedömningen av samma asylskäl kan i skilda EU-länder utfalla helt olika. Det finns idag stora skillnader i rättssäkerheten för asylsökande i olika europeiska länder men också stora skillnader i mottagningsvillkor och situationen efter att eventuellt skydd har erhållits.

– Det grundläggande problemet i Grekland är frånvaron av ett fungerande asylsystem. Vi uppmanar nu återigen Sverige att följa EU-kommissionärens och andra länders exempel att genast upphöra med överföringen av asylsökande till Grekland, säger Alexandra Segenstedt jurist i Svenska Röda Korset.

– Man kan göra undantag för särskilt utsatta grupper, till exempel barn, om man tror att det asylland de först kom till inte uppfyller kraven för ett värdigt mottagande. Och i dag har vi några sådana fall, Malta inte så mycket nu men för ett år sedan, men Grekland i dag. De klarar inte av att ta emot de här människorna och behandla dem på ett sätt som uppfyller den minimistandard vid har. Och då kan man göra undantag, men det är upp till varje medlemsland att bestämma det, säger Cecilia Malmström i Ekots lördagsintervju.

EU-kommissionären poängterar att Dublinförordningen ska tolkas så att stater kan göra undantag. Norge, Storbritannien, Nederländerna, Finland, Island, Danmark och Belgien har redan stoppat avvisningarna till Grekland.

Länk till Ekots lördagsintervju

För mer pressinformation, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare i Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Alexandra Segenstedt, jurist i Svenska Röda Korset
Telefon: 08-452 4707

 

Kontakta pressjouren efter kontorstid: 08-452 4820           www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument