Skip to main content

Röda Korset och Socialstyrelsen överens

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 11:16 CEST

Röda Korset och Socialstyrelsen ska tillsammans se till att frivilliga inom Röda Korset som har medicinsk utbildning även i framtiden kan ge första hjälpen. Det är resultatet av en dialog mellan Socialstyrelsen och Röda Korset.

– Det har aldrig varit en konflikt mellan Svenska Röda Korset och Socialstyrelsen. Däremot har vi haft och har meningsskiljaktigheter om var man ska dra gränsen mellan första hjälpen och vård, säger Jonas Prawitz, enhetschef för beredskap och krishantering på Svenska Röda Korset.

Socialstyrelsen konstaterade tidigare i en promemoria att sjuksköterskor och läkare ska ses som yrkesutövande när de på sin fritid deltar i Röda Korsets Första Hjälpen Grupper. Med det följer ett ansvar att föra journal och ha tillsyn. Det var en administration som Röda Korset inte ansåg sig kunna ta på sig. Röda Korset bestämde därför att sjuksköterskor och läkare från och med första november i år inte längre skulle kunna ingå i Första Hjälpen Grupperna.

Men nu hoppas Socialstyrelsen och Röda Korset tillsammans kunna lösa problemet. Röda Korset har därför meddelat de frivilliga sjuksköterskorna och läkarna att de tills vidare kan fortsätta delta i Första Hjälpen Grupperna.

– Röda Korset och Socialstyrelsen är överens om att läkare och sjuksköterskor på sin fritid ska kunna vara en del av Svenska Röda Korsets Första Hjälpen Grupper, så länge de ägnar sig åt ren första hjälp och inte gör några medicinska bedömningar som hör hemma inom vården, säger Jonas Prawitz.

Röda Korset och Socialstyrelsen kommer nu att fortsätta dialogen för att klargöra var gränsen går mellan första hjälpen och vård. Samtidigt ska Röda Korset gå igenom riktlinjer och utbildningsmaterial för de frivilliga som deltar i Första Hjälpen Grupperna för att säkerställa att det är tydligt för de frivilliga vad som ryms inom deras uppdrag.

– Röda Korsets och Socialstyrelsens gemensamma ambition är att finna en lösning som är såväl lagenlig som rimlig för samhällets behov, säger Jonas Prawitz.

Varje år genomför Första Hjälpen Grupperna cirka 1 500 uppdrag och frivilliga investerar totalt cirka 100 000 timmar av sin fritid.

För ytterligare information, vänligen kontakta Kalle Lindberg, pressekreterare Röda Korset Telefon: 072-540 50 48

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se

Bifogade filer

PDF-dokument