Skip to main content

Röda Korset önskar att Sverige är fortsatt stark röst för asylrätten i EU

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2015 11:39 CEST

Europeiska kommissionens förslag på migrationsagenda, som omfattar reformförslag och utveckling på hela migrationsområdet, diskuteras idag av medlemsstaterna. Förslaget innehåller flera positiva delar och Röda Korset uppmanar Sveriges regering att fortsätta påverka de andra länderna i rätt riktning.

– Vi hoppas att regeringen under dagens möte fortsätter att vara en stark röst bland EU-länderna för rätten att söka asyl. När justitie- och migrationsminister Morgan Johansson besökte Röda Korsets riksstämma för ett par veckor sedan var han tydlig med att EU både kan och bör ta ett större ansvar för flyktingsituationen. Nu hoppas vi att han idag för fram samma budskap till de andra EU-ländernas ministrar, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Röda Korset.

Röda Korset har tidigare välkomnat det förslag till en ny migrationsagenda som presenteras av EU-kommissionen i maj. Förslaget innehåller flera delar som utgör steg i rätt riktning. Bland annat att kommissionen pekar ut att EU:s medlemsstater har en skyldighet att skydda människor i behov av skydd och att man vill ha en långsiktig lösning för hur EU hanterar flyktingkriser. Det är också positivt med förslag om ett europeiskt vidarebosättningssystem som skulle innebära att medlemsländerna gemensamt ska ta emot flyktingar som fördelas i nationella kvoter.

– Det är bra att man nu diskuterar ett europeiskt system för vidarebosättning. Det är en av få konkreta, lagliga sätt att ta sig till EU för att söka asyl. Men många länder har reagerat negativt på förslaget och här ser vi att Sverige har en viktig roll att spela. Fler EU-länder måste ta sitt ansvar för att ge skydd till människor som flyr krig och förföljelse, säger Lisa Hallstedt, sakkunnig i migration i Röda Korset.

Förslaget som diskuteras idag innehåller också åtgärder om att slå mot flyktingsmugglarna och att öka EU:s räddningsinsatser på Medelhavet.

– Fokus måste i den akuta situationen vara att rädda människor från att drunkna i Medelhavet. Det är viktigt att arbetet med att öka resurserna till EU:s räddningsinsatser följs upp så att det leder till skillnad i praktiken. Människor ska inte behöva dö i Medelhavet på väg till EU, det kan vi inte acceptera, säger Ulrika Årehed Kågström.


För ytterligare information eller intervjuer, vänligen kontakta:

Emma Stark, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 48 02

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument