Skip to main content

Röda Korset protesterar mot Migrationsöverdomstolens tolkning: "ingen intern väpnad konflikt i Irak"

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 12:59 CET

I måndagens beslut från Migrationsöverdomstolen gjordes en uppseendeväckande tolkning av situationen i Irak. I motsats till Internationella rödakorskommitténs bedömning slår domstolen fast att det inte pågår en intern väpnad konflikt i Irak.

- Migrationsöverdomstolens tolkning av situationen i Irak är ytterst förvånande, säger Christer Zettergren, generalsekretare för Svenska Röda Korset. Migrationsöverdomstolen gör visserligen en analys av de rekvisit som ska vara uppfyllda för att en intern väpnad konflikt ska föreligga men sätter inte detta i relation till tillgängliga fakta om den aktuella situationen i Irak. Uppenbarligen saknas viktig information om läget i landet.

- Därtill väcker beslutet farhågor om vad som kommer att hända i framtiden, eftersom detta var det första praxis-beslutet om situationen i ett enskilt land. Vilka signaler skickar Sverige till andra europeiska länder? Och vilka konsekvenser får det?

Internationella rödakorskommittén som har ett särskilt mandat under folkrätten att bevaka internationell humanitär rätt i väpnade konflikter, klassar konflikten i Irak som intern väpnad konflikt.

Det var efter maktöverlämnandet den 28 juni 2004 som den legala situationen i Irak förändrades. Från att ha varit en internationell väpnad konflikt mellan den USA-ledda koalitionen och staten Irak - en konflikt i vilken Genèvekonventionerna från 1949 i sin helhet var tillämpliga - bedöms alltså situationen vara en intern väpnad konflikt, där de stridande parterna är bundna till den gemensamma artikel 3 i samma konventioner.

Därtill har personer, enligt svensk rätt och EUs skyddsgrundsdirektiv, som drabbas av intern väpnad konflikt rätt till skydd.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Zettergren, generalsekreterare, tel 0730-40 46 05
Maude Fröberg, pressekreterare, tel 0730-40 48 02