Skip to main content

Röda Korset startar akutinsamling för att utöka hjälpen i östra Afrika

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2011 17:49 CEST

Uteblivna regn i östra Afrika har lett till den torraste perioden på 60 år i vissa områden. Omkring tio miljoner människor befaras drivas mot en svår hungersnöd på grund av torkan som både leder till missväxt, boskapsdöd och att en stor del av befolkningen mister sina inkomstmöjligheter.

Röda Korset agerade tidigt för att mildra effekterna av torkan i regionen, som omfattar Somalia, Kenya, Djibouti och Etiopien, men situationen är extrem och det behövs mycket pengar och resurser för att kunna ta itu med akuta behov.

Efter 20 års konflikter i Somalia har landet nu flest undernärda barn under fem år i världen och i vissa delar av landet har antalet barn med svår akut undernäring nästan fördubblats sedan i mars i år.

– I århundraden har människor i regionen bemästrat strategier för att överleva cykler av torka, exempelvis genom att minska boskapsantalet i kristider. Många av överlevnadsstrategierna används fortfarande men politik, konflikter och befolkningsförändringar har undergrävt människors förmåga att klara av upprepade kristider, säger Pia Stavås Meier, chef för internationella avdelningen i Svenska Röda Korset.

Internationella rödakors.- och rödahalvmånefederationen har skickat ett en vädjan om cirka 39 miljoner till stöd för insatserna i Afrikas horn. Svenska Röda Korset har tidigare i vår bistått insatser i regionen genom katastroffonden och genom att ha kanaliserat tre miljoner från Sida.

– Även om vi under lång tid har påtalat att situationen i Afrikas horn är alarmerande så är det så gott som alltid först när bilder på undernärda människor publiceras som omvärlden vaknar till liv. Jag hoppas att vi nu kan få ännu fler att öppna ögonen för vad som händer i denna del av Afrika. I nuläget är det pengar som behövs för att både köpa in mat och andra förnödenheter till de drabbade. Vi måste agera nu för att rädda liv, säger Pia Stavås Meier.

Insamling till Röda Korsets hjälp i Afrikas horn:
Skänk ett bidrag via Röda Korsets hemsida: http://www.redcross.se       
Ange ändamålet ”torka i östra Afrika” 

Sms:a AKUT TORKA till 72 900 och skänk 100

Eller skänk pengar via:
Privatgiro: 900 800-4
Bankgiro 900-8004
Ange: ”torka i östra Afrika” på inbetalningen.För ytterligare information kontakta:

Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

_________________________________________________
Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Pressjour: 08-452 4820                        www.redcross.se