Skip to main content

Röda Korset startar nationell stödtelefon för att förebygga våldsbejakande extremism

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2015 22:00 CET

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ger Röda Korset i uppdrag att starta en stödtelefon i förebyggande syfte. Stödtelefonen riktar sig till familj och närstående som känner oro för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige och/eller utomlands. Det är ett pilotprojekt som ska pågå fram till juni 2016.

– Som nationell samordnare identifierade jag tidigt ett stort behov av stöd till den som befinner sig i närheten av personer involverade i våldsbejakande extremism. Det kan exempelvis röra sig om mamman, brodern, fotbollstränaren, läraren eller socialsekreteraren, säger Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Det saknas i dagsläget en nationell aktör dit oroliga anhöriga kan vända sig för att få råd och stöd om de befarar att någon i deras närhet riskerar att dras in i eller redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse.

– Det känns bra att stödtelefonen nu startas och att den bemannas av en så erfaren och trovärdig nationell civilsamhällesaktör som Röda korset, säger Mona Sahlin.

– Röda Korset har lång erfarenhet av stödtelefoner och tanken är att en nationell stödtelefon ska göra nytta. Vi lyssnar, ger råd och tillsammans ska vi försöka göra skillnad.Vi vet att ingen föds till extremist, säger Anna Carlstedt, ordförande i Röda Korset.


Fakta om telefonen:
Verksamheten kommer att inledas den 16 november. Röda Korset bemannar telefonen på vardagar mellan 09:00–15:00. Resten av tiden kan man tala in ett meddelande på en telefonsvarare. Pilotprojektet pågår fram till juni 2016. Därefter kommer beslut att fattas om satsningen ska bli permanent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare 08-452 48 20

_________________________________________________
Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument