Skip to main content

Röda Korset tar över sjukvårdsförmedling för gömda

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 07:00 CET

Röda Korset tar över den sjukvårdsförmedling som Läkare Utan Gränser under två år har drivit för gömda flyktingar i Stockholmsområdet. Röda Korset kommer att fortsätta förmedla vård till gömda under minst ett år framåt. Men båda organisationerna är överens om att detta är en tillfällig lösning.


– Vi kommer aldrig att kunna erbjuda en lika heltäckande hälso- och sjukvård som landstinget, men så länge det offentliga inte tar sitt ansvar finns ett tydligt behov av den hjälp vi kan förmedla, säger Bengt Westerberg, ordförande för Svenska Röda Korset.

Sveriges utestängning av gömda flyktingar från vården är ett brott mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, som Sverige har skrivit under och åtagit sig att följa. Detta uppmärksammades nyligen av FN:s särskilda rapportör för rätt till hälsa, Paul Hunt, som under sitt besök i Sverige riktade skarp kritik mot regeringen.

Regeringen har mot bakgrund av denna kritik, och den kritik som framförts av flera remissinstanser, nyligen beslutat att ett lagförslag som rör hälso- och sjukvård för asylsökande med flera ska beredas ytterligare innan det läggs fram till riksdagen. Detta är positivt, men det är ännu oklart vad som kan komma ut av den fortsatta beredningen.

– Vi kommer följa detta arbete noggrant. Röda Korsets förhoppning är att regeringen ska skapa ett regelverk som ger alla människor, oavsett legal status, tillgång till vård utifrån medicinska behov, säger Bengt Westerberg.

Gömdaprojektet startades med avsikten att uppmärksamma situationen för en utsatt grupp människor som inte har rätt till subventionerad sjukvård. Efter två år tar nu Röda Korset över ansvaret att förmedla sjukvård till gömda i Stockholm och fortsätta driva frågan att landstingen ska erbjuda vård även för denna grupp.

– Röda Korset är en av de bästa överlämningsparter vi kan tänka oss. De har lång erfarenhet av att arbeta med flyktingar och migranter och ett stort engagemang i frågan. Dessutom har Röda Korset många frivilliga och därigenom stora möjligheter att nå ut till denna grupp, säger Anneli Eriksson, ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige.

För intervjuer kontakta:
Bengt Westerberg, ordförande Röda Korset, 0705-22 08 73.
Anneli Eriksson, ordförande Läkare Utan Gränser, 0708-18 34 48.

För övriga frågor kontakta:
Erik Olsson, pressekreterare Röda Korset, 08-452 48 01 / 0730-40 48 01.
Anna-Karin Modén, pressekreterare Läkare Utan Gränser, 08-55 60 98 13 / 0708-33 77 40.

Bifogade filer

PDF-dokument