Skip to main content

Röda Korset uppmanar Europaparlamentet att rösta för en nödfond

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 14:29 CEST

Röda Korset uppmanar Europaparlamentet att rösta för en EU-fond till stöd för de sämst ställda, FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived). Röda Korset anser att fonden bör ge betydande bidrag till befintliga nationella och lokala system för bistånd inom EU.

Europaparlamentet håller sammanträden i dag och i morgon om FEAD som avgör om 3,5 miljarder euro ska avsättas för stöd till medborgare i svår fattigdom.

–Fonden är ett tecken på europeisk solidaritet med dem som drabbas hårdast av den ekonomiska krisen. Nästan en fjärdedel av européerna, så många som 120 miljoner människor, är i riskzonen för fattigdom och social utslagning och 40 miljoner människor lider av vad som kallas "extrem materiell fattigdom". Dessutom finns det omkring fyra miljoner hemlösa i Europa, säger Emer Costello, ledamot av Europaparlamentet och föredragande för FEAD.

FEAD är ett instrument för att lindra den mest akuta fasen av fattigdom då det råder matbrist och brist på basala förnödenheter. Fonden ska ge ekonomiskt stöd till organisationer, som till exempel Röda Korset, för att bistå de mest utsatta. Det är dock viktigt att understryka att FEAD är ett komplement till staterna. Ansvaret och skyldigheten att bekämpa och avskaffa fattigdom är fortfarande medlemsstaternas.

–Situationen i Europa är allvarlig och behoven av mathjälp har ökat från 2,3 miljoner år 2009 till att nu omfatta 4,1 miljoner människor. Röda Korsets analys visar att fattiga blir fattigare, sjukdomsmönster förändras, migranter drabbas och krisen förändrar migrationers rörelsemönster. Arbetslösheten inom EU är just nu 12 procent och i Spanien och Grekland är ungdomsarbetslösheten högre än 50 procent. Röda Korset gör nu stora nationella insatser runt om i Europa, säger Eva von Oelreich, ordförande i Svenska Röda Korset.

Röda Korset uppmanar Europaparlamentet att rösta för FEAD för att markera en handling av solidaritet med dem som drabbats hårdast av krisen.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Virginie Louis, pressekreterare Röda Korsets EU-kontor
Telefon: +32 2 235 06 83
 

_________________________________________________
Röda Korset finns i 188 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                      

Bifogade filer

PDF-dokument